Tabuľka kvalifikácie na 1. majstrovstvá Slovenska v SCRABBLE ( 1999 )
Hráči kvalifikovaní na 1. MS priamo z/zo: 0. MS 17. 04. 12. 06. 16. 10. 24. 10. 15. 11. 1999 Kva-
lifik.
body
Po-
radie
   Priezvisko, meno x. Q.
1. Q.
NR
2. Q.
NR
3. Q.
PP
4. Q.
BA
Písom.
kvalif.
RELAX
SCRABBLE liga
1.   Košalko, Ivan 0. MS 3. m.   1. m.       0
2.   Vacula, Jaroslav 0. MS           1. - 4. m. 0
3.   Košalková, Viera 0. MS 7. m.           0
4.   Augustín, Peter 1. Q. 1. m.           0
5.   Ďurechová, Eva 1. Q. 2. m.           0
6.   Botto, Vladimír 1. Q. 4. m.           0
7.   Róbert Jambrich 2. Q.   1. m.         0
8.   Gažík, Norbert 2. Q. 10. m. 2. m.         0
9.   Martin Bulla 2. Q.   3. m.         0
10.   Zahradníková, Eva 3. Q. 8. m.   2. m.   1. m.   0
11.   Šagát, Štefan 3. Q. 12. m.   3. m.       0
12.   Modránszky, Peter 3. Q. 17. m.   4. m.       0
13.   Gažíková, Petra 4. Q.       1. m.     0
14.   Krakovský, Tomáš 4. Q.       2. m.     0
15.   Ďurechová, Michaela 4. Q. 5. m.     3. m.     0
16.   Boroš, Pavol Pís. kv.         2. m.   0
17.   Szász, Marek Pís. kv.         3. m.   0
18.   Staško, Róbert Pís. kv.         4. m.   0
19.   Gendiarová, Kristína Pís. kv.         5. m.   0
20.   Chudý, Milan Pís. kv.         6. m.   0
21.   Klimáček, Vladimír Pís. kv.         7. m.   0
22.   Krnáč, Mário Pís. kv.         8. m.   0
23.   Bublincová, Zuzana RELAX           1. - 4. m. 0
24.   Pavolová, Jarmila RELAX           1. - 4. m. 0
25.   Vernarský, Jaroslav RELAX           1. - 4. m. 0
26.   Beharka, Milan RELAX           5. m. 0
27.   Husár, Jozef RELAX           6. - 8. m. 0
28.   Torma, Stano RELAX           6. - 8. m. 0
29.   Tormová, Mária RELAX           6. - 8. m. 0
30.   Vaško, Jozef RELAX           9. m. 0
31.   Kúkel, Ján RELAX           10. - 11. m. 0
32.   Zbell, Peter RELAX           10. - 11. m. 0
33.   Varga, Juraj náhrad.         9. m.   0
34.   Krnáč, Jozef náhrad.         10. m.   0
35.   Simon, Eduard náhrad.         11. m.   0
36.   Klincová, Svetlana   6. m.           0
37.   Bajzík, Alexander   9. m.           0
38.   Gažíková, Magdaléna   11. m.           0
39.   Plevka, Ladislav   13. m.           0
40.   Rigdová, Emília   14. m.           0
41.   Plevková, Marta   15. m.           0
42.   Plevka, Róbert   16. m.           0
43.   Kürthyová, Alžbeta   18. m.           0
44.   Klincová, Henrieta   19. m.           0
45.   Ďurech, Samo   20. m.           0
46.   Kožová, Ingrid náhrad.             0
    Poznámka: Databáza účastníkov na 2. až 4. kvalifikačnom turnaji sa nezachovala.