1. majstrovstvá Slovenska v SCRABBLE.

Najvyšší počet bodov v partii dosiahnutých jedným hráčom v partii, najvyšší súčet bodov dosiahnutých oboma hráčmi v partii a najhodnotnejší ťah

Celkovo bolo odohraných 117 partií, z ktorých vzniklo 5 zaujímavých rekordov týchto majstrovstiev. 3 z nich boli vytvorené v jednej partii, ktorá je uvedená nižšie. Rekordy sú vyznačené farebne.

  A B C D E F G H I J K L M N O                 SCRABBLE
1                     T   P O D 1              
2                     N       M 2                                        
3                   N E H Ĺ B I 3     DÁTUM     27.11.1999                    
4                 C     R       4                                        
5             S   L   T A V I A 5     HRA     MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA
6           B O X E   Ô   Ŕ     6                                        
7     O       P     O Ň   B     7     KOLO     2           STÔL   6
8 D   N E P R E V Ä Z U J E M E 8                                        
9 O   Ý   Á   Ľ     Ó   U     G 9     HRÁČI     E. ĎURECHOVÁ 461
10 S     O Ž I       N           10           I.KOŠALKO 569
11 N     K A Ď A   V E S   K   M 11                                        
12 Í     O       T A   Ú L E T Y 12     SÚČET     1030           ROZDIEL   108
13 M A S Ť       É R   Š   F A   13                                        
14 (A) K     O Č   R         A J   14     REKORD     NAJVYŠŠÍ POČET BODOV HRÁČA V PARTII
15   O     D I V A           I   15                                        
  A B C D E F G H I J K L M N O       REKORD     NAJVYŠŠÍ SÚČET BODOV V PARTII
                                                                         
                                      REKORD     NAJHODNOTNEJŠÍ ŤAH
                                                                         
ŤAH HRÁČ   ŤAH HRÁČ
E. ĎURECHOVÁ   I.KOŠALKO
SLOVÁ POZÍCIA BODY   SLOVÁ POZÍCIA BODY
ŤAH SPOLU   ŤAH SPOLU
1 VÄZU 8 H 36 36   1 ZÓN J8 17 17
2 OŇ, ŇU, OZÓN 7 J 36 72   2 TÔŇU K5 40 57
3 VES, OZÓNE 11 I 23 95   3 ÚLE, SÚ 12 K 28 85
4 KEFA H 11 24 119   4 TAJ, ÚLET, FA, AJ N 12 38 123
5 SÚŠ K 11 13 132   5 VAR I 11 4 127
6 HRA, TA L 3 14 146   6 MY, ÚLETY O 11 29 156
7 ÉR, ÉR H 13 16 162   7 PREVÄZUJ 8 E 38 194
8 PREVÄZUJEM 8 E 28 190   8 EG, PREVÄZUJEME O 8 114 308
9 TA, TÉR 12 H 13 203   9 HĹB 3 L 28 336
10 DIVA, TÉRA 15 E 45 248   10 MI, HĹBI O 2 18 354
11 DMI, POD O 1 30 278   11 ---------------------------------- ---------- 0 354
12 ČI F 14 16 294   12 PÁŽA E 8 24 378
13 PEĽ G 7 19 313   13 BOX, OPEĽ 6 F 34 412
14 KAĎ 11 D 11 324   14 KAĎA 11 D 12 424
15 KOŤ D 13 20 344   15 MASŤ 13 A 22 446
16 NEPREVÄZUJEME 8 C 32 376   16 DOSNÍM(A) A 8 51 497
17 NEHĹBI 3 J 17 393   17 ONÝ C 7 13 510
18 SOPEĽ G 5 12 405   18 TAVIA 5 K 5 515
19 VŔBE M 5 20 425   19 OŽI, OKOŤ, IĎ 10 D 31 546
20 BOXE, CLE 6 F 23 448   20 ---------------------------------- ---------- 0 546
21 OČ, OD 14 E 9 457   21 AKO, (A)K B 13 12 558
22 TAJI N 12 6 463   22 TNE K 1 3 561
23 ---------------------------------- ---------- 0 463   23 JU L 9 6 567
24           24        
ZISK V HRE 463   ZISK V HRE 567
ZOSTATOK -2   ZOSTATOK 2
BODY CELKOM 461   BODY CELKOM 569