1. majstrovstvá Slovenska v SCRABBLE.

Poradie

Celkové poradie

Umiestnenie Meno      Body  Buch. 	  Skóre  

  1	 Košalková, Viera   8   44.5	 3410.0-3194.0  
  2	 Kosalko, Ivan    7   49.5	 3723.0-3217.0  
  3	 Vernarský, Jaroslav 6   48.5	 3412.0-3156.0  
  4	 Augustín, Peter   6   46.0	 3400.0-3015.0  
  5	 Boroš, Pavol     6   46.0	 3393.0-3272.0  
  6	 Zahradníková, Eva  6   44.0	 3629.0-3461.0  
  7	 Ďurechová, Michaela 5.5  37.5	 3125.0-3107.0  
  8	 Gažík, Norbert    5   47.0	 3131.0-2993.0  
  9	 Chudý, Milan     5   44.0	 2866.0-3153.0  
  10	 Modránszky, Peter  5   40.0	 3489.0-3243.0  
  11	 Simon, Eduard    5   33.5	 3299.0-3111.0  
  12	 Krnáč, Mário     5   31.0	 3144.0-2773.0  
  13	 Kožová, Ingrid    4.5  43.5	 3100.0-3083.0  
  14	 Botto, Vladimír   4.5  42.0	 3399.0-3261.0  
  15	 Ďurechová, Eva    4.5  37.0	 3675.0-3484.0  
  16	 Krakovský, Tomáš   4   44.0	 3360.0-3487.0  
  17	 Gažíková, Petra   4   43.5	 3067.0-3262.0  
  18	 Staško, Róbert    4   43.0	 3054.0-3216.0  
  19	 Jambrich, Róbert   4   39.0	 3396.0-3216.0  
  20	 Gendiarová, Kristína 4   32.5	 3441.0-3172.0  
  21	 Vacula, Jaroslav   3   43.5	 2885.0-3245.0  
  22	 Szász, Marek     3   40.5	 3125.0-3143.0  
  23	 Šagát, Štefan    3   37.0	 3166.0-3335.0  
  24	 Beharka, Milan    3   31.0	 2692.0-3122.0  
  25	 Krnáč, Jozef     2   32.5	 2548.0-3128.0  
  26	 Vaško, Jozef     0   32.5	 2273.0-3353.0  

Krížová tabuľka všetkých hier

             1  2  3  4  5  6  7  8  9 

1. Staško, Róbert    14:V 18:V 21:P 11:V 16:P 10:V 26:P 5:P 12:P
2. Kožová, Ingrid    15:V 20:P 24:V 17:P 11:P 12:P 23:V 9:V 25:R
3. Chudý, Milan     16:P 26:P 15:V 12:V 23:V 11:V 20:P 21:P 7:V
4. Gažíková, Petra   17:V 21:P 10:P 22:P 25:V 13:V 24:P 18:P 15:V
5. Zahradníková, Eva  18:P 13:V 11:P 25:V 26:V 21:P 10:V 1:V 16:V
6. Krakovský, Tomáš   19:V 22:P 12:V 21:V 20:P 24:P 11:P 10:V 23:P
7. Szász, Marek     20:P 14:V 17:P 13:V 24:P 23:P 19:V 25:P 3:P
8. Vacula, Jaroslav   21:P 15:V 18:V 24:V 22:P 26:P 12:P 23:P 13:P
9. Šagát, Štefan    22:P 17:P 25:V 18:P 13:P 15:V 14:V 2:P 19:P
10. Jambrich, Róbert   23:V 24:P 4:V 26:P 18:V 1:P 5:P 6:P 14:V
11. Botto, Vladimír   24:P 19:V 5:V 1:P 2:V 3:P 6:V 12:R 18:P
12. Ďurechová, Michaela 25:P 23:V 6:P 3:P 19:V 2:V 8:V 11:R 1:V
13. Gendiarová, Kristína 26:P 5:P 19:V 7:P 9:V 4:P 25:P 14:V 8:V
14. Vaško, Jozef     1:P 7:P 23:P 19:P 15:P 25:P 9:P 13:P 10:P
15. Krnáč, Jozef     2:P 8:P 3:P 23:P 14:V 9:P 18:P 19:V 4:P
16. Košalko, Ivan     3:V 25:V 22:V 20:V 1:V 17:P 21:V 24:V 5:P
17. Košalková, Viera   4:P 9:V 7:V 2:V 21:V 16:V 22:V 20:V 26:V
18. Simon, Eduard     5:V 1:P 8:P 9:V 10:P 19:P 15:V 4:V 11:V
19. Beharka, Milan    6:P 11:P 13:P 14:V 12:P 18:V 7:P 15:P 9:V
20. Vernarský, Jaroslav  7:V 2:V 26:V 16:P 6:V 22:P 3:V 17:P 24:V
21. Gažik, Norbert    8:V 4:V 1:V 6:P 17:P 5:V 16:P 3:V 22:P
22. Boroš, Pavol     9:V 6:V 16:P 4:V 8:V 20:V 17:P 26:P 21:V
23. Krnáč, Mário     10:P 12:P 14:V 15:V 3:P 7:V 2:P 8:V 6:V
24. Modránszky, Peter  11:V 10:V 2:P 8:P 7:V 6:V 4:V 16:P 20:P
25. Ďurechová, Eva    12:V 16:P 9:P 5:P 4:P 14:V 13:V 7:V 2:R
26. Augustín, Peter   13:V 3:V 20:P 10:V 5:P 8:V 1:V 22:V 17:P

Legenda:

V- výhra
P - prehra
R - remíza
Zápis 14:V v prvom riadku znamená, že pán Staško v 1.kole vyhral s hráčom č.14, pánom Vaškom

Buch. znamená Buchholzove kritérium, ktoré je súčtom získaných bodov (víťazstiev) všetkých protihráčov, s ktorými sa daný hráč v turnaji stretol. To znamená, že napr. v prípade V.Košalkovej jej hodnota Buchholzovho kritéria je súčet dosiahnutých víťazstiev hráčov c. 4, 9, 7, 2, 21,16, 22, 20 a 26 (pozri krížová tabuľka).