eoýklnSsv ooklps SCRABBLE  Slovenský spolok SCRABBLE 

nulté majstrovstvá slovenska v scrabble

komárno,  siedmeho novembra v deväťstodeväťdesiatom ôsmom roku druhého tisícročia

► zhodnotenie

Dňa 7. novembra 1998 sa v Komárne uskutočnili 0. majstrovstvá Slovenska v SCRABBLE. Organizátorom bola Mensa Slovensko, miestna skupina v Komárne a firma Global Express Slovakia, s. r. o.

Na turnaj sa prihlásilo a nakoniec aj fyzicky zúčastnilo 16 hráčov, ktorí boli žrebom rozdelení do 4 základných skupín. Podľa vopred určeného kľúča postupovali vždy prví dvaja hráči z každej základnej skupiny do skupiny semifinálovej a z oboch semifinálových skupín zas postúpili prví dvaja do finálovej skupiny. V skupinách sa hralo systémom každý s každým. Výsledky zo základnej a semifinálovej skupiny sa vo finálovej skupine nezapočítavali. Každý z hráčov, ktorí sa prebojovali do finálovej skupiny, teda odohral 9 súťažných partií.

Jednotlivé partie sa hrali podľa všeobecných pravidiel SCRABBLE s tým, že niektoré slová, ako napr. citoslovcia, boli z hry vylúčené. Hráči boli povinní zapisovať svoje ťahy tak, aby sa v prípade potreby mohla celá partia rekonštruovať. Okrem hráčov zapisovali partie aj zapisovatelia, títo mali právomoc rozhodovať prípadné spory pri chybnom nahlásení bodového zisku za vytvorené slová. Na jednu partiu mal každý hráč vymedzený časový limit 10 minút. Tento sa meral pomocou šachových hodín. Na prípadné protesty proti platnosti slov boli prítomné 2 rozhodkyne, učiteľky slovenčiny.

Účastníci boli z viacerých miest, konkrétne z Banskej Bystrice, Bratislavy, Holíča, Hurbanova, Komárna, Krupiny, Nitry, Prievidze, Rajeckých Teplíc a Zvolena. Spomedzi účastníkov boli 4 ženy. Vekové zloženie bolo takisto pestré, najmladší hráč mal 8 rokov, najstarší účastník približne 50.

Partie priniesli neľútostné súboje. Niektoré stretnutia sa skončili len veľmi tesne (najtesnejšie o 1 bod v pomere 222:223), iné zas vysokým bodovým rozdielom. Z viacerých skupín sa z dôvodu rovnakého bodového zisku postupovalo do ďalších bojov len na základe lepšieho skóre zo všetkých partií.

Do finálovej skupiny sa nakoniec prebojovali Ing. Viera Košalková z Nitry, Darina Pšenáková z Hurbanova, Ing. Ivan Košalko z Nitry a Jaroslav Vacula z Banskej Bystrice.

Suverénnym víťazom sa stal Ing. Ivan Košalko, ktorý vyhral všetky svoje partie vo finálovej skupine, o poradí na 2. až 4. mieste pri rovnosti bodov opäť rozhodovalo skóre. Na druhom mieste sa umiestnil Jaroslav Vacula, tretie miesto obsadila Ing. Viera Košalková a nepopulárne štvrté miesto prischlo najmladšej zástupkyni nežného pohlavia, Darine Pšenákovej.

Víťazi si okrem diplomov odniesli domov aj hodnotné ceny, ktoré im venovali sponzori majstrovstiev. Vzhľadom na to, že išlo o prvý podobný pokus na Slovensku, bez akýchkoľvek predchádzajúcich praktických skúseností, môžeme hodnotiť 0. majstrovstvá Slovenska v SCRABBLE ako úspešné. Spokojnosť s priebehom vyjadrili nielen organizátori a rozhodcovia (tí mali veľmi málo prípadov na posúdenie), ale aj samotní hráči, a to bez ohľadu na ich konečné umiestnenie.

► poradie vo finále

Por.Priezvisko, meno   Body
 1. Košalko, Ivan       3
 2. Vacula, Jaroslav    1
 3. Košalková, Viera    1
 4. Pšenáková, Darina   1

 ►   späť na začiatok

 ►   linka na hlavnú stránku SSS