eoýklnSsv ooklps SCRABBLE  Slovenský spolok SCRABBLE 

snem slovenského spolku scrabble

krpáčovo, desiateho novembra v siedmom roku tretieho tisícročia

 rokovací poriadok    splnomocnenie    súhlas 

► zvolanie snemu a program snemu

Rada Slovenského spolku SCRABBLE zvoláva rokovanie snemu SSS na termín 10. 11. 2007 do Krpáčova so začiatkom približne o 18,30 hod.

1. Správa o činnosti SSS od predchádzajúceho snemu

2. Správa o hospodárení SSS

3. Voľba rady SSS

4. Rôzne

Dôvodom konania snemu Slovenského spolku SCRABBLE je skutočnosť, že dňom 10. 11. 2007 sa členstva v rade SSS vzdávajú Peter Augustín a Viera Košalková a z doterajších členov rady SSS nikto nesúhlasil s vykonávaním funkcie predsedu. Preto je potrebné uskutočniť voľbu novej rady SSS a následne jej predsedu. Rada SSS vyzýva členov Slovenského spolku SCRABBLE, aby si premysleli svoju kandidatúru do rady SSS a čím skôr ju aj oznámili niektorému z členov rady SSS.

► Rokovací poriadok snemu SSS si môžete stiahnuť tu.

► Súhlas so zvolením do orgánov SSS si môžete stiahnuť tu.

► Splnomocnenie na zastupovanie na rokovaní snemu SSS si môžete stiahnuť tu.

SSS

 ►   späť na začiatok

 ►   linka na hlavnú stránku SSS