► eoýklnSsv ooklps SCRABBLE ► Slovenský spolok SCRABBLE ◄ 
 ► 7 najzaujímavejších rozhodnutí zo zasadania rady SSS
 ► PARTIZÁNSKE, 16. decembra 2006
    ► súťaže  
    V roku 2007 sa okrem 12 kvalifikačných turnajov uskutočnia 2 písomné súťaže a 2 internetové súťaže.

 
    ► úpravy súťažného poriadku (pozn. SP zaktualizujeme v priebehu 01/07)
 
    1.) Na kvalifikačných turnajoch budú vzájomné partie rodinných príslušníkov obmedzené tak, aby sa títo nestretli v poslednom (7.) kole - zadaním podmienky do Swiss perfectu. Povinnosťou organizátora bude v prezenčnej listine označiť rodinných príslušníkov. Na majstrovstvách Slovenska sa rodinní príslušníci nebudú môcť stretnúť vo vzájomných partiách v posledných štyroch kolách.
    2.) MS 2007 sa uskutočnia na 11 súťažných kôl (7 v sobotu a 4 v nedeľu) hraných švajčiarskym systémom s predpokladaným začiatkom v sobotu o 10:00 hod.
    3.) Prezentácia na kvalifikačných turnajoch bude prebiehať v čase 8:30 - 9:00 hod. a začiatok prvého kola bude o 9:15 hod. V prípade neskoršieho príchodu a prezentácie hráčovi hrozí kontumačná prehra prvej partie. Posudzovanie jednotlivých prípadov bude v kompetencii organizátora turnaja.
    4.) Majstrom Slovenska sa môže stať len občan SR, ako to bolo stanovené pred majstrovstvami v roku 2006. V prípade umiestnenia cudzieho štátneho príslušníka na jednom z prvých troch miest sa uskutočnia dve vyhlásenia výsledkov - zvlášť turnaj a zvlášť majstrovstvá Slovenska.

 
    ► písomné súťaže
 
    1. písomná súťaž bola vyžrebovaná na zasadaní rady. Termín pre zasielanie riešení je 15. 3. 2007 alebo možno odovzdať priamo niektorému z členov rady na turnaji v Nitre 18. 3. 2007.
    2. písomná súťaž bude vyžrebovaná na turnaji v Bratislave 16. 6. 2007. Termín pre zasielanie riešení je 5. 9. 2007 alebo možno odovzdať priamo niektorému z členov rady na turnaji v Košiciach 8. 9. 2007.

 
    ► internetové súťaže
 
    V roku 2007 sa uskutočnia 2 internetové súťaže. Organizátormi internetových súťaží budú Ľubomír Mazán a Erika Tomková. Organizátori dostanú do hodnotenia Slovenského pohára priemer nimi získaných bodov zo všetkých kvalifikačných turnajov v roku 2007 zaokrúhlený na celé číslo nahor.

 
    ► slovenský pohár 2007
 
    Pre rok 2007 sa budú do hodnotenia Slovenského pohára započítavať body z 5 najlepších kvalifikačných turnajov, z jednej (lepšej) písomnej súťaže, z jednej (lepšej) internetovej súťaže a body za umiestnenie na MS. Na každom turnaji, resp. v každej súťaži je bodovaných prvých 22 miest.

 
    ► jazyková komisia
 
    Rada SSS menovala Ivana Pastuchu za šéfa jazykovej komisie. Ivan sa podujal postupne vypracovať zoznamy problematických tvarov slov neuvedených v slovníkoch pre potreby rozhodovania na turnajoch organizovaných SSS.

 
    ► platnosť slov (pozn. SP zaktualizujeme v priebehu 01/07)
 
    Rada SSS rozhodla zaradiť medzi prípustné slová slovo SCRABBLE (neskl. podst. meno).
    Zároveň rada rozhodla vypustiť zo zoznamu trojpísmenových výrazov slová újm a žíž (správne tvary sú ujem a žiží).