eoýklnSsv ooklps SCRABBLE  Slovenský spolok SCRABBLE 

snem slovenského spolku scrabble

banská bystrica, dvadsiateho piateho novembra v šiestom roku tretieho tisícročia

 program snemu a rokovací poriadok  

 prístup na miesto konania snemu  

 správa o činnosti  
 zápisnica 

 ►   späť na začiatok

 ►   linka na hlavnú stránku SSS