Slovenský spolok scrabble Slovenský spolok scrabble  Slovenský spolok scrabble
 gjgjgfgh
 
 

7 najzaujímavejších rozhodnutí zo zasadania rady SSS v decembri 2005

 
 
    ► 1. Zníženie členského pre rok 2006 na 200,- Sk, pre dôchodcov na 50,- Sk.
 
    ► 2. Skrátenie doby trvania partie zo 45 na 40 minút.
 
    ► 3.11 kvalifikačných turnajov, po prvýkrát v Žiline a v Partizánskom.
 
    ► 4. Dve písomné súťaže (23. 12. 2005 - 5. 3. 2006, 17. 6. 2006 - 9. 9. 2006).
 
    ► 5. Viac podujatí do hodnotenia slovenského pohára 2006 (najlepšie výsledky z 5 kvalifikačných turnajov, 1 písomnej súťaže a 1 internetového turnaja + body z MS).
 
    ► 6. Upresnená definícia ťahu v bode 2.2 súťažného poriadku.
 
    ► 7. Vymedzenie pohybu hráčov v hracej miestnosti po ukončení partie v bode 5 súťažného poriadku.