Zasadnutie rady SSS

Rada spolku rozhodla na svojom zasadnutí dňa 11. 3. 2001 v Banskej Bystrici o organizovaní oficiálnych súťaží v roku 2001. 

Majstrovstvá Slovenska sa uskutočnia v dňoch 17.-18. 11. 2001 v Selciach pri Banskej Bystrici. Na majstrovstvá postupujú priamo prví traja z posledných majstrovstiev v Komárne.

Kvalifikačný systém na majstrovstvá Slovenska pre rok 2001 pozostáva z:

Z kvalifikačných turnajov priamo postupujú prví traja, pričom o poradí v prípade rovnosti počtu bodov rozhoduje Buchholzovo kritérium, ak je i toto rovnaké, o poradí rozhoduje rozdiel v skóre. Z internetového turnaja a z písomnej kvalifikácie sa priamo kvalifikuje iba víťaz. V prípade, že niekto obsadí postupové miesto viackrát, nepostupujú hráči umiestnení na ďalších miestach. To isté platí i v prípade, že sa na niektorom z prvých troch miest umiestni niekto z prvej trojice z posledných majstrovstiev. Počet účastníkov majstrovstiev do počtu 32 sa doplní hráčmi, ktorí získajú najvyšší súčet bodov za umiestnenie na všetkých kvalifikačných podujatiach. Počet bodov za umiestnenie na kvalifikačných turnajoch je uvedený v tabuľke č.1. Aktuálny rebríček kvalifikácie bude zverejnený čo najskôr po odohraní každého kvalifikačného turnaja, resp. po vyhodnotení písomnej kvalifikácie a internetového turnaja.

Tabuľka č.1

Umiestnenie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Body

30

24

20

18

16

14

12

10

8

7

6

5

4

3

2

1

Počet bodov za umiestnenie na internetovom turnaji a v písomnej kvalifikácii je uvedený v tabuľke č.2.

Tabuľka č.2

Umiestnenie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Body

20

16

13

11

9

7

5

3

2

1

V prípade, že viacerí hráči obsadia spoločne jedno umiestnenie, napr. druhé a tretie miesto, získavajú aritmetický priemer bodov (zaokrúhlený nahor) za tieto umiestnenia. Pokiaľ sa o prvé miesto v internetovom turnaji alebo v písomnej kvalifikácii podelia viacerí hráči, priamy postup na majstrovstvá Slovenska nezíska nikto.

Rada spolku sa zaoberala i úpravou pravidiel na základe návrhov, ktoré vzišli z doterajších turnajových skúseností. O schválených zmenách, ktoré sa týkajú tak technickej časti pravidiel ako i vymedzenia platných slov, budeme informovať v najbližších dňoch.

Na základe umiestnení v kvalifikácii sa bude viesť rebríček hráčov. Na sneme, ktorý sa uskutoční pred kvalifikačným turnajom v Banskej Bystrici sa bude rokovať o tom, či sa v budúcom roku, prípadne už na tohtoročných majstrovstvách Slovenska rebríček použije na nasadzovanie pri losovaní prvého súťažného kola.