Slovenský spolok scrabble Slovenský spolok scrabble  Slovenský spolok scrabble
 gjgjgfgh
 
 

Ustanovujúci snem Slovenského spolku SCRABBLE - pozvánka

 
    Dňa 12. 6. 1999 sa so začiatkom o 9:00 hod. v Banskej Bystrici v priestoroch vzdelávacieho centra Softipu uskutoční ustanovujúci snem Slovenského spolku SCRABBLE (SSS).
    Program snemu je nasledovný:
  8:45   Príchod a prezentácia
  9:00   Otvorenie, voľba pracovných komisií (návrhová a volebná) a pracovného predsedníctva
  9:10   Informácia o stave členskej základne (V. Košalková)
  Informácia o činnosti prípravného výboru (P. Augustín)
  Predstavenie návrhov na logo SSS (Š. Šagát)
  9:25   Diskusia k bodom:
  a) Návrh členov do rady spolku a návrh na kontrolóra
  b) Logo SSS
  c) Návrh súťažného kalendára (termín 1. MS v SCRABBLE)
  d) Pripomienky k stanovám
  e) Rôzne
  9:55   Voľby do rady spolku
  10:10   Návrh na uznesenie
  10:15   Záver
za prípravný výbor SSS    
Peter Augustín