Slovenský spolok scrabble Slovenský spolok scrabble  Slovenský spolok scrabble
 gjgjgfgh

Ako sa stať členom Slovenského spolku SCRABBLE ?

Členom Slovenského spolku SCRABBLE (ďalej len SSS) sa môže stať osoba, ktorá dovŕšila 15 rokov.
Podrobnejšie informácie o členstve sú uvedené v
stanovách SSS.

Podmienkou pre prijatie do SSS je:

1) Odoslanie písomnej prihlášky, ktorá bude obsahovať uvedené údaje:

Meno a priezvisko
Dátum narodenia
Adresa bydliska
Telefón, fax, e-mail (ak sú k dispozícii)

Vzor jednoduchej prihlášky (tvorivosti sa medze nekladú):

Prihláška za člena Slovenského spolku SCRABBLE

Meno a priezvisko: Jožko Skreblička
Dátum narodenia: 1. 1. 1984
Adresa bydliska: Písmenková 7
123 45 Bingovce
Telefón: 012/123 4567
Fax: 012/123 4568
e-mail: j.skreblicka@scrabblik.sk
   
Dátum: 1. 1. 1999 Podpis: + + +

Prihlášku môžete poslať na niektorú z kontaktných adries alebo priamo na adresu SSS :

Slovenský spolok SCRABBLE, Volgogradská 29/37, 036 08 Martin.

2) Poukázanie ročného členského príspevku 7 eur na účet SSS.  Jednorazové zápisné bolo zrušené.

Bankové spojenie: SBERBANK:

č. účtu: 4220168604/3100.

IBAN: SK543100 0000 0042 2016 8604


Ako variabilný symbol pre identifikáciu platby doporučujeme používať dátum narodenia v tvare DDMMYYYY.

Prihlásiť sa za člena SSS, t.j. odovzdať prihlášku a uhradiť členské je možné tiež osobne na ktoromkoľvek z turnajov organizovaných SSS !

Po prijatí do SSS obdrží nový člen preukaz potvrdzujúci jeho členstvo. Členovia okrem iných výhod majú i zľavu na štartovnom pri kvalifikačných turnajoch.