Ako sa stať členom Slovenského spolku SCRABBLE ?

Členom Slovenského spolku SCRABBLE (ďalej len SSS) sa môže stať osoba, ktorá dovŕšila 15 rokov.

Podrobnejšie informácie o členstve sú uvedené v stanovách SSS.

Podmienkou pre prijatie do SSS je:

  1. Odoslanie elektronickej prihlášky - kliknutím na TU

  2. Odoslanie prihlášky poštou na korešpondenčnú adresu Spolku – na stiahnutie TU

  3. Zaplatiť zápisné a členské - informácie TU

 

Bankové spojenie: Prima banka

IBAN: SK54 3100 0000 0042 2016 8604

Do správy pre prijímateľa uveďte meno_priezvisko_clenske_zapisne

Prihlásiť sa za člena SSS, t.j. odovzdať prihlášku a uhradiť členské je možné tiež osobne na ktoromkoľvek z turnajov organizovaných SSS alebo bankovým prevodom na číslo účtu SSS.