<
                 Zlatá tabuľka  Slovenského spolku SCRABBLE
 Zlatá tabuľka je zostavená z hráčov, ktorí obsadili na kvalifikačných (Qx) alebo finálových (x.ms) turnajoch MS 1., 2. a 3. miesto
 (bez písomnej súťaže, internetového turnaja, vykladacieho SCRABBLE a Majstrovstiev Slovenska skupiny B).
Pozn. Pri rovnosti bodov rozhodujú  Počet bodov v jednotlivých rokoch 1998 - 2020 2020 - umiestnenie 2019 - umiestnenie 2018 - umiestnenie 2017 - umiestnenie 2016 - umiestnenie 2015 - umiestnenie 2014 - umiestnenie 2013 - umiestnenie 2012 - umiestnenie 2011 - umiestnenie 2010 - umiestnenie 2009 - umiestnenie 2008 - umiestnenie 2007 - umiestnenie 2006 - umiestnenie 2005 - umiestnenie 2004 - umiestnenie 2003 - umiestnenie 2002 - umiestnenie 2001 - umiestnenie 2000 - umiestnenie 1999 - umiestnenie ´98
lepšie a čerstvejšie umiestnenia.  ( 1. m. = 3 b.  /  2. m. = 2 b.  /  3. m. = 1 b. ) Prehľad umiest. Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 22. MS Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 21. MS Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 Q15 20. MS Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 19. MS Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 18. MS Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 17. MS Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 16. MS Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 15. MS Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 14. MS Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 13. MS Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 12. MS Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 11. MS Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 10. ms 9.ms Q12 Q11 Q10 Q9 Q8 Q7 Q6 Q5 Q4 Q3 Q2 Q1 8.ms Q11 Q10 Q9 Q8 Q7 Q6 Q5 Q4 Q3 Q2 Q1 7.ms Q7 Q6 Q5 Q4 Q3 Q2 Q1 6.ms Q8 Q7 Q6 Q5 Q4 Q3 Q2 Q1 5.ms Q8 Q7 Q6 Q5 Q4 Q3 Q2 Q1 4.ms Q7 Q6 Q5 Q4 Q3 Q2 Q1 3.ms Q6 Q5 Q4 Q3 Q2 Q1 2.ms Q5 Q4 Q3 Q2 Q1 1.ms Q4 Q3 Q2 Q1 0.ms
Por.  Priezvisko meno ´20 ´19 ´18 ´17 ´16 ´15 ´14 ´13 ´12 ´11 ´10 ´09 ´08 ´07 ´06 ´05 ´04 ´03 ´02 ´01 ´00 ´99 ´98 1. 2. 3. BJ KN LC Št BA LH her her her her her HE PE MT LM MT BJ KN KK BA LM PO PE KE Os Le PP NB LM ZA BS BJ TT KK PN PO PE KE LC NR PP Lu ZM BB LM BS TT RK KK BB ZA PO LC KE NR ZM BJ Lu PP LM BA BJ Li Št BB KN PO LC KE ZM NR KK Lu Os LM RK LM BB NR DS PO KE BJ DK PE Lu HC LM BJ RK LM BB Lo BA PO KE NR PE Lu HC LM BJ RK LM BB PB PO KE NR PE Lu Sr LM LM BJ BB ZA PO KE NR PE Sr Lu MT   Sr PB MT ZA PO KE NR PE Lu RK   BB BA MT PO ZA KE NR PE Lu LH St MT PO ZA NR PP PE LH St ZA PO BB BA MT PP PE DT LH TT KE Kr Kr BB TT KE LH PE BA PP ZA KN PO NR DT TT KE LH PE VK KN BA ZA PO NR BB KE TT LH NR KN VK BB BB KN KE BB BA VK PO NR VR KN RK VK BB KE BA NR LH BA NR TA PO BB KN LH BA NR BB PO KN KN BA LH PO NR BB NR BA PP BB NR KN
1.  Vernarský Jaroslav 149 8 8 14 15 2 3 1 7 9 3 2 5 14 10 9 4 10 10 5 6 3 1   29 24 14 67       1   3     2 2                 2         2 2 2         2       3       1     1 1     2 2 2   2     3 2   1     1                                 2             1                                     3 3         1           1   1     1             1       3 2                 2                   2     2     3   1     3     1 1   3 1 2             1   2     1     1   1       1       3     1         3 2   3     1 1     2 2     1 1       2       1       1     2 3       1       3          
2.  Zahradníková Eva 144 11 10 13 8 6 3 7 6 9 6 7 10 3 8 6 4 4 5 5 3 8 2   29 19 19 67 1   1                 2 1       2       1 1     3   3           1 3   1     2         3 1   1               1       3 3   2                 2   3     3   3 2                     1     3     1             1                 1     1       3     2     1               1   3 2               2   2 1   2         1 1 2                   1       3 1         3 1                             1 1   2           2         2     2     1 3           3   1     2         3   2       3   3 1 1       2      
3.  Lámer Peter 137 2 14 10 13 10 11 5 18 16 16 11 2 5   1     2   1       27 17 22 66     3                   3     3   1         1 1     1     3         1   1     3   3   2         1           3   1 1     1         2     2   3     2 1     1   1 3       3       1             2       2 3   2   1 1 2   2 1   3 2     2   1       1 1 1   2 2 1 3   1 1 3 2     3 1     3   3   1   3 2     3   3       2   1                                                   3                                                         2                               3                                
4.  Jambrichová Viera 112 6 1 1 5 14 4 5 3   7 10 2 14 4 12 7 5 8 4         20 18 16 54   2     3                 1                             3                                 3   1     2                           2 3 2   1   1 1         3       2               3           2     2 3             3         3     3                         1 2       2             1         1 3     1           2     1   2   1 1   3 2               2           2       1     3   1     1 2       3   1     1   3       2 2           1 2       1       3     1                                        
5.  Pastucha Ivan 87   11 9 12 11 7 2 4 6 6 1   4   3 3 4   4         14 16 13 43                               2     1   3 2     1               3 2       1   1               3   1   2   3 2         1       1           1   2       1           3 2     2 2         2                       3     1               3   1     2                   2       3 1                     3                             2           2                                             2 3                 1             1     3                   3   2     3                                          
6.  Vaňo Miroslav 66     4 5 8 9 9 6 7 5 6 1 3 1 2                 10 11 14 35                                                                 2       3           3                         2   3   2   3 2         1             2             1   1     1       3 3     1   1 3           1                 3 2   3     2       3 2   3     1               2 3   1             2   3                     1                                     3             2                                                                                                                        
7.  Bizoňová Dagmar 65                         4 10 10 13 6 10 6 3 3     11 13 6 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               2       2             2 1 3   2         2   3     1   1 2   3       1 1 1 2     2     1   2     3     2       1 2 3   2   3   1     2               1   1                    
8.  Pinter Patrik 56 3 13 9 1 17 7 6                                 10 10 6 26 2                     3           3   3           1 2 1 1     2         2               2 1           3                       2 1   1 2 3       1 1       2 3 2               2           1         1                                                                         1                                                                                                                                                                                                                            
9.  Vernarský Michal 48             4       4 4 9 14 8 1 4             8 9 6 23                                                                                                                                                                                   2             2                                                                                       2 2               3 1               3     2 1       1   1 1     1     2   1       2   3 2   3       2       3                   1       3                                                                          
10.  Poremba Jozef 46 3 1 8 3 1 8 5 9 4 2 2                         9 6 7 22   1                             3                             1     2 3   2                           1                                   3             1   1 3     3                   1               2               1 3 2   1               1 3                         2     2                                                                                                                                                                                                                        
11.  Lančarič Norbert 42 2 2   3 6 3 8 6   2 3 4 1 2                   5 10 7 22               2                   2                                                                             3       2 1   3               3   3                     2   3       1             1 2           2 2       2                                             2                 1                   1   3     3                         2                                                                                                                                                        
12.  Janikovičová Miroslava 31 2 2 4 4 3 1 3 1 4 3 1   3                     2 7 11 20       2                                               2     1             3                             1               3       3               2                         3               3               2     3                       2 3           3     3   2                     3                                             2   3                                                                                                                                                                  
13.  Gajdoš Jozef 29 18 4 2 4 1                                     6 4 3 13   3     1 2 1 1   1 1         1             3                                   2                       2         2                                 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
14.  Šimko Marián 27 8 2 3     3 1 3   1 4   2                     5 4 4 13         2 1     1                                         2                 3     2                                                                             1                             3                             1                                                 3     3       1                                             2                                                                                                                                                                
15.  Boroš Pavol 22   1   2             1   2 1 3 1   3 1 3 4     3 3 7 13                                                   3                                                                 2                                                                                                                                                                         3                                               2                       3                 2     3             3                           1                 3           1             1       3              
16.  Krakovský Tomáš 21                           1 3   5 2 2 5 1 2   3 5 2 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           3                             1                             2           1               2   2               2   1           3           2        
17.  Augustín Peter 18                           2 1   1 3   6 2 3   3 3 3 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           2                 3                                             3                 3   2                             1 1             2         1  
18.  Tomková Erika 17 3 4 1     3 5       1                         2 3 5 10                     2     3         3 1                       3                                                                                                           1             2 2           3                                                                                   3                                                                                                                                                                                                                
19.  Makovník Marcel 15     6 3 3 1     2                             3 2 2 7                                                             3                 2 1                   1                             1                                           3                                                     2                                                                                                                                                                                                                                                                      
19.  Frický Vladimír 15         3 2 4 2 3 1                           3 2 2 7                                                                                                                             1                                         2           3   1                               2                       1                       3                                                                                                                                                                                                                                    
19.  Košalko Ivan 15                                 3   2 1   6 3 3 2 2 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           1                                     2                 3             2   1   3 1
22.  Šnábel Viliam 15 6 4     3     2                               2 3 3 8                   3   1 2       1             3                                                                             3             2                                                                   2                                                                                                                                                                                                                                                                                            
23.  Staško Róbert 14                 1 3   3   2   2   1     2     2 3 2 7                                                                                                                                                                                                                                               3                   1                                       1                                                             2                         2                                   3                                             2                      
23.  Sobala Martin 14                       10 1   3                 2 3 2 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                         1   2       2 1                       3                                         3       2                                                                                                          
25.  Modránszky Peter 14                               3 1 2 3 4 1     1 3 5 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       2 3             3                   3       3           1         2 2               3                
26.  Michalka Rastislav 13 2   2     5 1   3                             1 4 2 7                           2                                           2                                                                                           2     1                   3                                           3               2                                                                                                                                                                                                                                                  
27.  Krakovský Martin 12                               3   3 3 3       3 1 1 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             1                       1                 1               3           2                        
28.  Košlab Tomáš 12                             6 1 5             2 2 2 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           1 2         3                   3       2   1                                                                                    
29.  Heriban Roman 11             3 2 2 3       1                   2 2 1 5                                                                                                                                                                                                       1                       2                 2                         1                                                                     3                                                                                                                                                          
30.  Vernarský Tomáš 11                   4 4       3                 2 1 3 6                                                                                                                                                                                                                                                                     3           1       1             3                                                                       2                 3                                                                                                          
31.  Rak Jozef 11                           4   1   1 3 2       1 1 6 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     3       1                                                   3                   3                         3   3 3           2                          
32.  Szász Marek 10                                     5 3 2     2 2   4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           1         2       1               2              
33.  Žákovičová Zdenka 10 2 2     1   5                                 1 3 1 5     2                                 2                                                                                             3                                               2                     1                                                                                                                                                                                                                                                                                                
34.  Kohútik Slavomír 10           2   1 6 1                             3 4 7                                                                                                                                                         2                                                           3                     2     3   2   3     3                                                                                                                                                                                                                                            
35.  Jakuš Dalibor 8                               2 3   3         2 1   3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           2       1                                                 1                                      
36.  Janovská Renata 8       4             3     1                   1 1 3 5                                                                                                 3   3           2                                                                                                                                                                                 1                                                               3                                                                                                                                        
36.  Károlyi Dušan 8                       3 2 1 2                 1 1 3 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 1         3       3                   3                             2                                                                                                                      
38.  Košalková Viera 7                         1               2 3 1 1 1 2 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               3                                                                                                                                                       2         1         3
39.  Záleský Filip 6           3 3                                 2     2                                                                                                                                                                               1                         1                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
40.  Milan Ján 6 1   3     2                                   1 1 1 3                 3                                                 1                                                                                                             2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
40.  Štrba Miroslav 6   6                                           1 1 1 3                                                       3 2 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
42.  Brezovan Daniel 6 1 1                 2 2                         2 2 4       3                                   3                                                                                                                                                                                                                                         2                         2                                                                                                                                                                                            
43.  Šnábelová Sylvia 6       4   1 1                                   1 4 5                                                                                             3   2 3                                                                   3                         3                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
44.  Gažíková Magdaléna 5                           3             2     1 1   2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     1                                                                                                                     2                
44.  Ďurechová Eva 5                                         3 2   1 1   2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               1         2  
46.  Krnáč Jozef 5                           5                   1   2 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           1     3       3                                                                                                                                  
47.  Gendiarová Kristína 5                                 2   2 1         2 1 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   2                         2               3                              
48.  Čulen Ľuboš 4                           4                   1   1 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             3         1                                                                                                                                    
48.  Petrík Marek 4                                 1 3           1   1 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             3                     1                                                        
50.  Staško Samuel 4                     4                           2   2                                                                                                                                                                                                                                                                                             2   2                                                                                                                                                                                                          
50.  Moznerová Stela 4                         2 2                     2   2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           2                           2                                                                                                                                                    
50.  Žofaj Ivan 4                           2   2                 2   2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 2                                           2                                                                                              
53.  Ivan Michal 3     3                                         1     1                                                                                       1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
53.  Ferčíková Erika 3       3                                       1     1                                                                                                           1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
53.  Smatana Miroslav 3                   3                           1     1                                                                                                                                                                                                                                                                               1                                                                                                                                                                                                                            
53.  Gažíková Petra 3                                           3   1     1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   1        
53.  Jambrich Róbert 3                                           3   1     1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       1    
58.  Henc Marián 3 2   1                                           1 1 2             2                                                                   3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
58.  Harvanová Sabina 3                                       1 2       1 1 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               3         2                  
60.  Vilner Gertrúda 3 2             1                                   3 3 3                   3                                                                                                                                                                                                 3                                                                                                                                                                                                                                                                                    
61.  Ponická Mária 2   2                                             1   1                                             2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
61.  Dubiel Tomáš 2   2                                             1   1                                         2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
61.  Mráz Jozef 2     2                                           1   1                                                                                     2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
61.  Gažík Norbert 2                                           2     1   1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       2    
61.  Vacula Jaroslav 2                                             2   1   1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           2
65.  Brodenec Ivan 2               1       1                           2 2                                                                                                                                                                                                                         3                                                                                           3                                                                                                                                                                                      
65.  Nemčoková Klára 2                       1 1                         2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                               3                           3                                                                                                                                                                
68.  Sliš Martin 1 1                                                 1 1               3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
68.  Karaka Vladimír 1 1                                                 1 1             3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
68.  Štrelinger Viliam 1     1                                             1 1                                                                                         3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
68.  Teplan Branislav 1       1                                           1 1                                                                                                               3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
68.  Zaťovičová Iveta 1         1                                         1 1                                                                                                                                       3