Zlatá tabuľka  Slovenského spolku SCRABBLE
 Zlatá tabuľka je zostavená z hráčov, ktorí obsadili na kvalifikačných (Qx) alebo finálových (x.ms) turnajoch MS 1., 2. a 3. miesto
 (bez písomnej súťaže, internetového turnaja, vykladacieho SCRABBLE a Majstrovstiev Slovenska skupiny B).
Pozn. Pri rovnosti bodov rozhodujú  Počet bodov v jednotlivých rokoch 1998 - 2019 2019 - umiestnenie 2018 - umiestnenie 2017 - umiestnenie 2016 - umiestnenie 2015 - umiestnenie 2014 - umiestnenie 2013 - umiestnenie 2012 - umiestnenie 2011 - umiestnenie 2010 - umiestnenie 2009 - umiestnenie 2008 - umiestnenie 2007 - umiestnenie 2006 - umiestnenie 2005 - umiestnenie 2004 - umiestnenie 2003 - umiestnenie 2002 - umiestnenie 2001 - umiestnenie 2000 - umiestnenie 1999 - umiestnenie
lepšie a čerstvejšie umiestnenia.  ( 1. m. = 3 b.  /  2. m. = 2 b.  /  3. m. = 1 b. ) Prehľad umiest. Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 21. MS Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 Q15 20. MS Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 19. MS Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 18. MS Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 17. MS Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 16. MS Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 15. MS Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 14. MS Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 13. MS Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 12. MS Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 11. MS Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 10. ms 9.ms Q12 Q11 Q10 Q9 Q8 Q7 Q6 Q5 Q4 Q3 Q2 Q1 8.ms Q11 Q10 Q9 Q8 Q7 Q6 Q5 Q4 Q3 Q2 Q1 7.ms Q7 Q6 Q5 Q4 Q3 Q2 Q1 6.ms Q8 Q7 Q6 Q5 Q4 Q3 Q2 Q1 5.ms Q8 Q7 Q6 Q5 Q4 Q3 Q2 Q1 4.ms Q7 Q6 Q5 Q4 Q3 Q2 Q1 3.ms Q6 Q5 Q4 Q3 Q2 Q1 2.ms Q5 Q4 Q3 Q2 Q1 1.ms Q4
Por.  Priezvisko meno ´19 ´18 ´17 ´16 ´15 ´14 ´13 ´12 ´11 ´10 ´09 ´08 ´07 ´06 ´05 ´04 ´03 ´02 ´01 ´00 ´99 ´98 1. 2. 3. MT BJ KN KK BA LM PO PE KE Os Le PP NB LM ZA BS BJ TT KK PN PO PE KE LC NR PP Lu ZM BB LM BS TT RK KK BB ZA PO LC KE NR ZM BJ Lu PP LM BA BJ Li Št BB KN PO LC KE ZM NR KK Lu Os LM RK LM BB NR DS PO KE BJ DK PE Lu HC LM BJ RK LM BB Lo BA PO KE NR PE Lu HC LM BJ RK LM BB PB PO KE NR PE Lu Sr LM LM BJ BB ZA PO KE NR PE Sr Lu MT   Sr PB MT ZA PO KE NR PE Lu RK   BB BA MT PO ZA KE NR PE Lu LH St MT PO ZA NR PP PE LH St ZA PO BB BA MT PP PE DT LH TT KE Kr Kr BB TT KE LH PE BA PP ZA KN PO NR DT TT KE LH PE VK KN BA ZA PO NR BB KE TT LH NR KN VK BB BB KN KE BB BA VK PO NR VR KN RK VK BB KE BA NR LH BA NR TA PO BB KN LH BA NR BB PO KN KN BA LH PO NR BB NR BA
1.  Vernarský Jaroslav 141 8 14 15 2 3 1 7 9 3 2 5 14 10 9 4 10 10 5 6 3 1   28 22 13 63       2         2 2 2         2       3       1     1 1     2 2 2   2     3 2   1     1                                 2             1                                     3 3         1           1   1     1             1       3 2                 2                   2     2     3   1     3     1 1   3 1 2             1   2     1     1   1       1       3     1         3 2   3     1 1     2 2     1 1       2       1       1     2 3       1       3  
2.  Lámer Peter 135 14 10 13 10 11 5 18 16 16 11 2 5   1     2   1       27 17 20 64 3   1         1 1     1     3         1   1     3   3   2         1           3   1 1     1         2     2   3     2 1     1   1 3       3       1             2       2 3   2   1 1 2   2 1   3 2     2   1       1 1 1   2 2 1 3   1 1 3 2     3 1     3   3   1   3 2     3   3       2   1                                                   3                                                         2                               3                        
3.  Zahradníková Eva 133 10 13 8 6 3 7 6 9 6 7 10 3 8 6 4 4 5 5 3 8 2   26 18 19 63   2       1 1     3   3           1 3   1     2         3 1   1               1       3 3   2                 2   3     3   3 2                     1     3     1             1                 1     1       3     2     1               1   3 2               2   2 1   2         1 1 2                   1       3 1         3 1                             1 1   2           2         2     2     1 3           3   1     2         3   2       3   3 1 1      
4.  Jambrichová Viera 106 1 1 5 14 4 5 3   7 10 2 14 4 12 7 5 8 4         19 17 15 51                           3                                 3   1     2                           2 3 2   1   1 1         3       2               3           2     2 3             3         3     3                         1 2       2             1         1 3     1           2     1   2   1 1   3 2               2           2       1     3   1     1 2       3   1     1   3       2 2           1 2       1       3     1                                
5.  Pastucha Ivan 87 11 9 12 11 7 2 4 6 6 1   4   3 3 4   4         14 16 13 43 2     1   3 2     1               3 2       1   1               3   1   2   3 2         1       1           1   2       1           3 2     2 2         2                       3     1               3   1     2                   2       3 1                     3                             2           2                                             2 3                 1             1     3                   3   2     3                                  
6.  Vaňo Miroslav 66   4 5 8 9 9 6 7 5 6 1 3 1 2                 10 11 14 35                                   2       3           3                         2   3   2   3 2         1             2             1   1     1       3 3     1   1 3           1                 3 2   3     2       3 2   3     1               2 3   1             2   3                     1                                     3             2                                                                                                                
7.  Bizoňová Dagmar 65                       4 10 10 13 6 10 6 3 3     11 13 6 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                 2       2             2 1 3   2         2   3     1   1 2   3       1 1 1 2     2     1   2     3     2       1 2 3   2   3   1     2               1   1            
8.  Pinter Patrik 53 13 9 1 17 7 6                                 10 9 5 24     3   3           1 2 1 1     2         2               2 1           3                       2 1   1 2 3       1 1       2 3 2               2           1         1                                                                         1                                                                                                                                                                                                                    
9.  Vernarský Michal 48           4       4 4 9 14 8 1 4             8 9 6 23                                                                                                                                                     2             2                                                                                       2 2               3 1               3     2 1       1   1 1     1     2   1       2   3 2   3       2       3                   1       3                                                                  
10.  Poremba Jozef 43 1 8 3 1 8 5 9 4 2 2                         8 6 7 21   3                             1     2 3   2                           1                                   3             1   1 3     3                   1               2               1 3 2   1               1 3                         2     2                                                                                                                                                                                                                
11.  Lančarič Norbert 40 2   3 6 3 8 6   2 3 4 1 2                   5 9 7 21     2                                                                             3       2 1   3               3   3                     2   3       1             1 2           2 2       2                                             2                 1                   1   3     3                         2                                                                                                                                                
12.  Janikovičová Miroslava 29 2 4 4 3 1 3 1 4 3 1   3                     2 6 11 19                         2     1             3                             1               3       3               2                         3               3               2     3                       2 3           3     3   2                     3                                             2   3                                                                                                                                                          
13.  Boroš Pavol 22 1   2             1   2 1 3 1   3 1 3 4     3 3 7 13                     3                                                                 2                                                                                                                                                                         3                                               2                       3                 2     3             3                           1                 3           1             1       3      
14.  Krakovský Tomáš 21                         1 3   5 2 2 5 1 2   3 5 2 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             3                             1                             2           1               2   2               2   1           3           2
15.  Šimko Marián 19 2 3     3 1 3   1 4   2                     3 3 4 10                             2                 3     2                                                                             1                             3                             1                                                 3     3       1                                             2                                                                                                                                                        
16.  Augustín Peter 18                         2 1   1 3   6 2 3   3 3 3 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             2                 3                                             3                 3   2                             1 1             2    
17.  Makovník Marcel 15   6 3 3 1     2                             3 2 2 7                               3                 2 1                   1                             1                                           3                                                     2                                                                                                                                                                                                                                                              
17.  Frický Vladimír 15       3 2 4 2 3 1                           3 2 2 7                                                                                               1                                         2           3   1                               2                       1                       3                                                                                                                                                                                                                            
17.  Košalko Ivan 15                               3   2 1   6 3 3 2 2 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             1                                     2                 3             2  
20.  Staško Róbert 14               1 3   3   2   2   1     2     2 3 2 7                                                                                                                                                                                                                 3                   1                                       1                                                             2                         2                                   3                                             2              
20.  Sobala Martin 14                     10 1   3                 2 3 2 7                                                                                                                                                                                                                                                                           1   2       2 1                       3                                         3       2                                                                                                  
22.  Tomková Erika 14 4 1     3 5       1                         2 2 4 8       3 1                       3                                                                                                           1             2 2           3                                                                                   3                                                                                                                                                                                                        
23.  Modránszky Peter 14                             3 1 2 3 4 1     1 3 5 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         2 3             3                   3       3           1         2 2               3        
24.  Krakovský Martin 12                             3   3 3 3       3 1 1 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               1                       1                 1               3           2                
25.  Košlab Tomáš 12                           6 1 5             2 2 2 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             1 2         3                   3       2   1                                                                            
26.  Heriban Roman 11           3 2 2 3       1                   2 2 1 5                                                                                                                                                                         1                       2                 2                         1                                                                     3                                                                                                                                                  
27.  Vernarský Tomáš 11                 4 4       3                 2 1 3 6                                                                                                                                                                                                                                       3           1       1             3                                                                       2                 3                                                                                                  
28.  Gajdoš Jozef 11 4 2 4 1                                     1 3 2 6 1             3                                   2                       2         2                                 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
28.  Michalka Rastislav 11   2     5 1   3                             1 3 2 6                                         2                                                                                           2     1                   3                                           3               2                                                                                                                                                                                                                                          
30.  Rak Jozef 11                         4   1   1 3 2       1 1 6 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       3       1                                                   3                   3                         3   3 3           2                  
31.  Szász Marek 10                                   5 3 2     2 2   4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             1         2       1               2      
32.  Kohútik Slavomír 10         2   1 6 1                             3 4 7                                                                                                                           2                                                           3                     2     3   2   3     3                                                                                                                                                                                                                                    
33.  Šnábel Viliam 9 4     3     2                               1 2 2 5   1             3                                                                             3             2                                                                   2                                                                                                                                                                                                                                                                                    
34.  Jakuš Dalibor 8                             2 3   3         2 1   3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             2       1                                                 1                              
35.  Žákovičová Zdenka 8 2     1   5                                 1 2 1 4         2                                                                                             3                                               2                     1                                                                                                                                                                                                                                                                                        
36.  Janovská Renata 8     4             3     1                   1 1 3 5                                                                   3   3           2                                                                                                                                                                                 1                                                               3                                                                                                                                
36.  Károlyi Dušan 8                     3 2 1 2                 1 1 3 5                                                                                                                                                                                                                                                                                   1         3       3                   3                             2                                                                                                              
38.  Košalková Viera 7                       1               2 3 1 1 1 2 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                 3                                                                                                                                                       2         1  
39.  Záleský Filip 6         3 3                                 2     2                                                                                                                                                 1                         1                                                                                                                                                                                                                                                                                          
40.  Štrba Miroslav 6 6                                           1 1 1 3                         3 2 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
41.  Šnábelová Sylvia 6     4   1 1                                   1 4 5                                                               3   2 3                                                                   3                         3                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
42.  Milan Ján 5   3     2                                   1 1   2                                     1                                                                                                             2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
42.  Gažíková Magdaléna 5                         3             2     1 1   2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       1                                                                                                                     2        
42.  Ďurechová Eva 5                                       3 2   1 1   2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 1    
45.  Krnáč Jozef 5                         5                   1   2 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             1     3       3                                                                                                                          
46.  Brezovan Daniel 5 1                 2 2                         2 1 3             3                                                                                                                                                                                                                                         2                         2                                                                                                                                                                                    
46.  Gendiarová Kristína 5                               2   2 1         2 1 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     2                         2               3                      
48.  Čulen Ľuboš 4                         4                   1   1 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               3         1                                                                                                                            
48.  Petrík Marek 4                               1 3           1   1 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               3                     1                                                
50.  Staško Samuel 4                   4                           2   2                                                                                                                                                                                                                                                               2   2                                                                                                                                                                                                  
50.  Moznerová Stela 4                       2 2                     2   2                                                                                                                                                                                                                                                                                             2                           2                                                                                                                                            
50.  Žofaj Ivan 4                         2   2                 2   2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   2                                           2                                                                                      
53.  Ivan Michal 3   3                                         1     1                                                         1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
53.  Ferčíková Erika 3     3                                       1     1                                                                             1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
53.  Smatana Miroslav 3                 3                           1     1                                                                                                                                                                                                                                                 1                                                                                                                                                                                                                    
53.  Gažíková Petra 3                                         3   1     1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     1
53.  Jambrich Róbert 3                                         3   1     1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
58.  Harvanová Sabina 3                                     1 2       1 1 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 3         2          
59.  Ponická Mária 2 2                                             1   1               2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
59.  Dubiel Tomáš 2 2                                             1   1           2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
59.  Mráz Jozef 2   2                                           1   1                                                       2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
59.  Gažík Norbert 2                                         2     1   1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
59.  Vacula Jaroslav 2                                           2   1   1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
64.  Brodenec Ivan 2             1       1                           2 2                                                                                                                                                                                           3                                                                                           3                                                                                                                                                                              
64.  Nemčoková Klára 2                     1 1                         2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                 3                           3                                                                                                                                                        
66.  Štrelinger Viliam 1   1                                             1 1                                                           3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
66.  Henc Marián 1   1                                             1 1                                                   3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
66.  Teplan Branislav 1     1                                           1 1                                                                                 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
66.  Zaťovičová Iveta 1       1                                         1 1                                                                                                         3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
66.  Vilner Gertrúda 1             1                                   1 1                                                                                                                                                                                         3                                                                                                                                                                                                                                                                            
66.  Leitman Ivan 1                       1                         1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                       3                                                                                                                                                              
66.  Skalka Peter 1                             1                   1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 3                                                                                    
66.  Simon Eduard 1                                 1               1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 3                                                    
66.  Chudý Milan 1                                       1         1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 3    
66.  Ďurechová Michaela 1                                         1       1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     3
66.  Šagát Štefan 1                                         1       1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
66.  Bulla Martin 1                                         1       1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
             
Por.  Priezvisko meno ´19 ´18 ´17 ´16 ´15 ´14 ´13 ´12 ´11 ´10 ´09 ´08 ´07 ´06 ´05 ´04 ´03 ´02 ´01 ´00 ´99 ´98 1. 2. 3. Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 21. MS Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 Q15 20. MS BS TT RK KK BB ZA PO LC KE ZM NR BJ Lu PP LM BA BJ Li Št BB KN PO LC KE ZM NR KK Lu Os LM RK LM BB NR DS PO KE BJ DK PE Lu HC LM BJ RK LM BB Lo BA PO KE NR PE Lu HC LM BJ RK LM BB PB PO KE NR PE Lu Sr LM LM BJ BB ZA PO KE NR PE Sr Lu MT   Sr PB MT ZA PO KE NR PE Lu RK   BB BA MT PO ZA KE NR PE Lu LH St MT PO BA ZA PP PE LH St ZA PO BB BA MT PP PE DT LH TT KE Kr Kr BB TT KE LH PE BA PP ZA KN PO NR DT TT KE LH PE VK KN BA ZA PO NR BB KE TT LH NR KN VK BB BB KN KE BB BA VK PO NR VR KN RK VK BB KE BA NR LH BA NR TA PO BB KN LH BA NR BB PO KN KN BA LH PO NR BB NR BA
Pozn. Pri rovnosti bodov rozhodujú Počet bodov v jednotlivých rokoch Prehľad umiest. MT BJ KN KK BA LM PO PE KE Os Le PP NB LM ZA BS BJ TT KK PN PO PE KE LC NR PP Lu ZM BB LM Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 19. MS Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 18. MS Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 17. MS Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 16. MS Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 15. MS Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 14. MS Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 13. MS Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 12. MS Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 11. MS Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 10. ms 9.ms Q12 Q11 Q10 Q9 Q8 Q7 Q6 Q5 Q4 Q3 Q2 Q1 8.ms Q11 Q10 Q9 Q8 Q7 Q6 Q5 Q4 Q3 Q2 Q1 7.ms Q7 Q6 Q5 Q4 Q3 Q2 Q1 6.ms Q8 Q7 Q6 Q5 Q4 Q3 Q2 Q1 5.ms Q8 Q7 Q6 Q5 Q4 Q3 Q2 Q1 4.ms Q7 Q6 Q5 Q4 Q3 Q2 Q1 3.ms Q6 Q5 Q4 Q3 Q2 Q1 2.ms Q5 Q4 Q3 Q2 Q1 1.ms Q4
lepšie a čerstvejšie umiestnenia.  ( 1. m. = 3 b.  /  2. m. = 2 b.  /  3. m. = 1 b. ) 1998 - 2019 2019 - umiestnenie 2018 - umiestnenie 2017 - umiestnenie 2016 - umiestnenie 2015 - umiestnenie 2014 - umiestnenie 2013 - umiestnenie 2012 - umiestnenie 2011 - umiestnenie 2010 - umiestnenie 2009 - umiestnenie 2008 - umiestnenie 2007 - umiestnenie 2006 - umiestnenie 2005 - umiestnenie 2004 - umiestnenie 2003 - umiestnenie 2002 - umiestnenie 2001 - umiestnenie 2000 - umiestnenie 1999 - umiestnenie