Priateľský  expreSSSit turnaj  (21.10.2020 - 12.12.2020)
Por. Priezvisko Meno Kolá Body spolu 1. kolo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1. ťah 2. ťah
1 Karaka Vladimír 145 217 69 51 56 124 72 54 99 86 68 1041 6L NôT 12 O5 VEĽ/M/OŽ,NôTE 56
2 Paco Ján 126 217 69 51 56 124 83 54 99 86 68 1033 6l NôT 12 O5 VEĽ/M/OŽ,NôTE 68
3 Gajdoš Jozef 145 217 69 51 56 99 83 54 99 69   942            
4 Makovník Marcel  145 124 67 48 56 109 79 50 100 86 61 925 M9 VOĽTE 12 14A /T/Ú,LÚF,TA 49
5 Alexy Július 122 217   51 52 109 79 50 97 69 59 905 M9 VOĽTE 12 8M /Z/ÚŽ,/Z/VOĽTE 59
6 Štrba Miroslav 104 130 67 51 55 99 83 54 99 86 61 889 M9 VOĽTE 12 14A /T/Ú,LÚF,TA 49
7 Udvardy Alexander 106 130 67 48 55 109 72 49 97 86 59 878 6L NôT 12 O5 VE/M/ä,NôTE 47
8 Brodenec Ivan 110 115 67 51 50 109 79 48 97 84 61 871 M9 VOĽTE 12 14A /T/Ú,LÚF,TA 49
9 Juricová Lucia    130 63 51 50 109 83 54 99 86 61 786 M9 VOĽTE 12 14A /T/Ú,LÚF,TA 49
10 Kiss Miroslav 119 116 67 47 39 82 72 37 97 60 50 786 M9 VOĽTE 12 M1 ÚĎT/E/,OPISE 38
11 Kmeťová Valéria 126 0 64 51 50 109 83 54 99 86 61 783 M9 VOĽTE 12 14A /T/Ú,LÚF,TA 49
12 Vidová Andreja 106 130 67 48 52 109 72 49   86 59 778 6L NôT 12 O5 VE/M/ä,NôTE 47
13 Bošková Eva   128 63 51 56 82 72 54 99 68 58 731 6L NôŽ 24 N2 /M/äTEŽ 34
14 Sládeková Gabriela 80 125 64 47 55 109           480            
15 Brezovan Daniel 104 118                   222            
                                         
                                         
 Vysvetlivky k tabuľke a k bodovaniu                  
                           
 V pravej časti tabuľky je pre každého hráča uvedené: začiatočné políčkovzniknuté slová a dosiahnuté body za prvý a druhý ťah.    
 Body boli pridelené podľa zverejnených pravidiel, teda v niektorých prípadoch boli aj znížené.            
 Pri rovnosti bodov nie je abecedné poradie, ale poradie podľa dátumu a času prijatého riešenia.          
                           
 Ak má niekto červeným označené začiatočné políčko, znamená to, že z tohto políčka sa v danom smere nedá zostaviť uvedené slovo.    
 Ak má niekto v začiatočnom políčku  X , znamená to, že hráč zabudol uviesť pozíciu ťahu.            
 Ak má niekto červeným označené vzniknuté slovo, znamená to, že je neplatné alebo že hráč nesprávne použil pravidlo o dopĺňaní písmen.    
 Ak má niekto červeným označený počet bodov, znamená to, že si zle spočítal body. Zobrazené body sú už korigované.