ExpreSSS  priateľský INTERNETOVÝ  TURNAJ  V SCRABBLE

 10. kolo 


Riešenia posielajte na adresu : hramesitscrabble@gmail.com do 5. 12 .2020  do 21:00

Do predmetu správy zadajte: eSIT-Xkolo
 

 


 

  Poradie

 

 
 

 

    Najlepší hráči 9. kola

 - Makovník Marcel  (100)
 - Štrba Miroslav  (99)
 - Juricová Lucia (99)

 

   Najlepší hráči turnaja

 1. Karaka Vladimír  (887)
 2. Paco Ján  (879)
 3. Gajdoš Jozef (873)

 Počet riešiteľov 9. kola :  12
 Maximálny počet 100 bodov
 dosiahlo 1 hráč.

 Celkový počet hráčov :  15

 

Najlepšie riešenie za 100 bodov prišlo 2.12.2020 o 19.46 hod.

Zostali ešte písmená, budeme pokračovať aj 11. kolom.

Prosím napíšte mi, či budete mať záujem o EXPRESSSIT aj v roku 2021.