27. INTERNETOVÝ  TURNAJ  V  SCRABBLE   (1. máj 2020 - 16. september 2020)
Por. Priezvisko Meno Kolá Body spolu 10. kolo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. ťah 2. ťah
1 Gajdoš Jozef 232 150 130 113 134 113 89 98 107 97 1263 14F ŽILY  BIT  RYK 35 O11 GEJOM  BARANOVEJ 62
2 Paco Ján 232 150 130 106 134 113 89 98 107 97 1256 14F ŽILY  BIT  RYK 35 O11 GEJOM  BARANOVEJ 62
3 Karaka Vladimír 232 132 130 113 134 113 89 98 107 97 1245 14F ŽILY  BIT  RYK 35 O11 GEJOM  BARANOVEJ 62
4 Zahradníková Eva 232 150 130 113 134 113 86 98 103 84 1243 2D ČIŽME 24 1H JOGY  JE 60
5 Udvardy Alexander 232 150 119 113 124 113 89 87 107 84 1218 2D ČIŽME 24 1H JOGY  JE 60
6 Pastucha Ivan 232 150 119 106 124 106 86 87 103 97 1210 14F ŽILY  BIT  RYK 35 O11 GEJOM  BARANOVEJ 62
7 Pinter Patrik 232 124 130 92 134 113 86 98 103 97 1209 14F ŽILY  BIT  RYK 35 O11 GEJOM  BARANOVEJ 62
8 Vidová Andreja 232 150 119 96 124 113 89 87 107 84 1201 2D ČIŽME 24 1H JOGY  JE 60
9 Alexy Július 232 140 103 106 121 113 89 98 103 84 1189 2D ČIŽME 24 1H JOGY  JE 60
10 Žákovičová Zdenka 232 124 111 113 121 113 86 81 103 97 1181 14F ŽILY  BIT  RYK 35 O11 GEJOM  BARANOVEJ 62
11 Janovská Renata 224 135 103 103 121 106 89 81 103 97 1162 14F ŽILY  BIT  RYK 35 O11 GEJOM  BARANOVEJ 62
12 Juricová Lucia 232 150 130 113 134 113   87 103 97 1159 14F ŽILY  BIT  RYK 35 O11 GEJOM  BARANOVEJ 62
13 Torma Stanislav 232 124 93 113 134 113 60 87 103 97 1156 14F ŽILY  BIT  RYK 35 O11 GEJOM  BARANOVEJ 62
14 Baráková Oľga 224 109 115 106 121 113 89 87 103 83 1150 J8 RYŽI 21 O11 GEJOM  BARANOVEJ 62
15 Chrobáková Iveta 224 109 103 103 121 113 89 81 103 97 1143 14F ŽILY  BIT  RYK 35 O11 GEJOM  BARANOVEJ 62
16 Brodenec Ivan 225 150 97 103 121 113 62 81 107 83 1142 J8 RYŽI 21 O11 GEJOM  BARANOVEJ 62
17 Macek Milan 232 124 111 98 121 106 60 98 103 85 1138 14F ŽILY  BIT  RYK 35 O13 JOG  BARANOVEJ 50
18 Bošková Eva 232 105 107 62 121 113 89 81 107 77 1094 2D ČIŽMY 27 O13 JOG  BARANOVEJ 50
19 Černinská Anna 232 109 71 95 121 113 60 98 107 84 1090 2D ČIŽME 24 1H JOGY  JE 60
20 Makýš Vladimír   150 130 108 134 113 89 98 107 97 1026 14F ŽILY  BIT  RYK 35 O11 GEJOM  BARANOVEJ 62
21 Mojžiš Daniel 225 110 91 97 97 113 60 45 103 83 1024 J8 RYŽI 21 O11 GEJOM  BARANOVEJ 62
22 Ondo Juraj 225 140 0 95 124 90 55 79 103 77 988 2D ČIŽMY 27 O13 JOG  BARANOVEJ 50
23 Barák Peter 232 118 107 106 121 113 60     71 928 G9 ŽIL  ŽI  IX 35 13A GAY  RY 36
24 Kiss Miroslav 100 79 103 106 121 113 52   101 84 859 2D ČIŽME 24 1H JOGY  JE 60
25 Kmeťová Valéria 232 150 130 113 134         97 856 14F ŽILY  BIT  RYK 35 O11 GEJOM  BARANOVEJ 62
26 Vernarský Jaroslav 232 150 130 108 120 113         853            
27 Majirská Helena 58 102 97 106 45 113 60 72 81 60 794 2D ČIŽME 24 H1 GEJ 36
28 Makovník Marcel 232 140 104               476            
29 Janikovičová Miroslava 225 124                 349            
30 Jalčová Jana 232 109                 341            
31 Nosál Ivan 225 105                 330            
32 Michalka Rastislav     130           85   215            
33 Furík Viliam   56                 56            
                                       
 Vysvetlivky k tabuľke a k bodovaniu                              
                                       
 V pravej časti tabuľky je pre každého hráča uvedené: začiatočné políčko, vzniknuté slová a dosiahnuté body za prvý a druhý ťah.  
 Body boli pridelené podľa zverejnených pravidiel, teda v niektorých prípadoch boli aj znížené.        
 Pri rovnosti bodov nie je abecedné poradie, ale poradie podľa dátumu a času prijatého riešenia.        
                                       
 Ak má niekto červeným označené začiatočné políčko, znamená to, že z tohto políčka sa v danom smere nedá zostaviť uvedené slovo.  
 Ak má niekto v začiatočnom políčku  X , znamená to, že hráč zabudol uviesť pozíciu ťahu.          
 Ak má niekto červeným označené vzniknuté slovo, znamená to, že je neplatné alebo že hráč nesprávne použil pravidlo o dopĺňaní písmen.  
 Ak má niekto červeným označený počet bodov, znamená to, že si zle spočítal body. Zobrazené body sú už korigované.