logo
plocha
5. kolo

Riešenia piateho kola posielajte do 19. decembra 2018, 22:00 na adresu scrabblesit@gmail.com.
Vyhodnotenie štvrtého kola a zadanie piateho kola budú zverejnené najneskôr do večera 21. decembra 2018.

Vyhodnotenie 4. kola

1.ťah: j13 -- pór, po -- 36 bodov
2.ťah: 3c -- hn(o)jové, vliatím -- 113 bodov
Spolu: 149 bodov

Šťavnaté písmená v kombinácii so žolíkom spôsobili, že takmer všetci hráči si pripísali aspoň 130 bodov. Avšak, najlepšiu kombináciu našiel presne tucet riešiteľov.

Všetkým hráčom prajeme veľa zdaru pri hľadaní riešení piateho kola.