Komentáre k jednotlivým kolám
 

1. kolo

14.11.2010 boli uverejnené zásobníky 1. kola ďalšieho internetového turnaja. Každé kolo bude trvať 2 týždne.
Tešíme sa na vaše riešenia.
 

Prvé kolo riešilo 34 hráčov. 15 z nich našlo správne riešenie:  1. ťah - (Č)KAJÚCE / (T)KAJÚCE / (L)KAJÚCE / K(Ľ)AJÚCE,
2. ťah - KYJAKOM  x  *KAJÚCEJ za 264 bodov.
Aj napriek upozorneniu na hlavnej stránke hneď v 1. kole bolo treba poslať 7 otáznikov. Vyskytli sa zle uvedené štartovacie políčka, zle spočítané body... Našlo sa aj jedno neplatné slovo kecajúc.
   
2. kolo V 1. alebo 2. ťahu sa spolu dalo nájsť až 8 bíng (ONDATRIN, ONDATRIA, ONDATROM, DONARIT, OTROČINA, RODINNOM, ANTIKORO a KONDORIA).
  Najviac bodov - 91 - prinieslo riešenie ONDATRIN, EGA. Toto riešenie našlo 6 hráčov. Títo hráči sú aj na čele tabuľky.
  Vyskytli sa dve neplatné slová: odroniac, nitranom.
   
3. kolo Iba 4 hráči našli riešenie SEMÄ, OBČANOV za 101 bodov.
Do čela tabuľky sa dostal Jaro Vernarský.
  Dvaja hráči si nesprávne spočítali body.
   
4. kolo Tentoraz našlo najlepšie riešenie VĹČA, FAXMI až 21 z 26 súťažiacich a započítali si 93 bodov.
Afixy a fixy bodovali menej.
Poradie v tabuľke sa veľmi nezmenilo.
   
5. kolo Písmená pre toto kolo sa losovali naživo, a to priamo na martinskom kvalifikačnom turnaji. Losovali ich scrabblisti, ktorí sa zapájajú do internetového turnaja. Uvidíme, aké riešenia z toho vzídu.    FOTKA
  Kvôli technickým problémom na serveri nemohlo byť vyhodnotenie tohto kola uverejnené v nedeľu, ale až v pondelok popoludní.
  V 5. kole našlo správne riešenie za 103 bodov 18 hráčov.
  Správne riešenia boli až 3 :  ÓD, TÔŇAVU alebo MÓD, VÔŇU alebo MÓD, TÔŇU. Druhé a tretie riešenie malo zhodne po 7 riešiteľov, i umiestnenie slov bolo rovnaké. Na plochu sme preto vložili slová podľa abecedného poradia.
  Jedna hráčka si nesprávne spočítala body.
   
6. kolo Neuveriteľné! Iba jeden jediný hráč našiel správne riešenie BIRET, ZASIEVAM za 94 bodov. A to 20 minút pred uzávierkou.
  Ďalších 12 hráčov našlo riešenie za 93 bodov. Celkovo sa v 2. ťahu dalo položiť 6 rôznych bíng (zasievam, zverstva, zasvätia, obstavia, zostavia, zasvrbia).
   
7. kolo Tentoraz našlo najlepšie riešenie UVI, POSOTENÝ 10 hráčov. Tí si pripísali 96 bodov.
  V druhom ťahu riešitelia položili 5 rôznych bíng :  posotený, opustený, piestový, popsutie, neposýpa. Ďalšie možné bingá našla Sylvia :  popustia, popsutia, poistený.
   
8. kolo Do 8. kola poslali riešenia aj dvaja nováčikovia. Žiaľ, jeden si nevšimol pravidlo o dopĺňaní písmen z druhého zásobníka do prvého a v druhom ťahu použil originálny druhý zásobník. Vyšlo mu síce pekné slovo hromaď, ale za 0 bodov.
  A teraz správne riešenia :  Z 24 prijatých riešení bolo 13 za 97 bodov (LEŤTE, MŔV).
  Vyskytlo sa jedno neplatné slovo megaloď.
   
9. kolo Z 23 riešení bolo 13 za 106 bodov (LAĎ, CHOLEROU).
  Jeden hráč si zabudol na scrabblovnicu uložiť slová z posledného kola (alebo nestlačil v prehliadači REFRESH) a nové riešenie položil na obsadené miesta.
   
10. kolo Riešenie poslalo 22 hráčov. 13 našlo riešenie OSÍ, DRZÁ za 73 bodov.
  Jeden hráč si zle spočítal body a jedna hráčka nesprávne doplnila písmenami prvý zásobník, čím potom položila slová, ktoré sa položiť nedali.
   
11. kolo Z 21 riešení bolo 7 za 65 bodov  (ÉT, ŠTOPĽA).
   
   
  Víťazom tohto internetového turnaja sa stal  JARO VERNARSKÝ.