Komentáre k jednotlivým kolám
 

1. kolo

1.5.2010 boli uverejnené zásobníky 1. kola 8. internetového turnaja. Turnaj bude prebiehať asi 5 mesiacov a skončí tesne pred Majstrovstvami Slovenska. Každé kolo bude trvať 2 týždne.
Tešíme sa na vaše riešenia.
 

Do 1. kola sa zapojilo 33 hráčov. Až 24 našlo riešenie NEMRDAJ, ŠETRIACA (resp. NEDRMAJ/DRMANEJ, ŠETRIACA) za 186 bodov.
Nová hráčka položila v prvom ťahu dve slová, ktoré sa nedotýkali.

2. kolo V 2. kole poslalo riešenie 30 súťažiacich. Z nich 24 našlo VŔŠ, SÓJOVÚ za 169 bodov.
  Jedna hráčka si nadhodnotila súčet bodov za 1. a 2. ťah.
3. kolo Až 6 rôznych bíng sa dalo vytvoriť v 2. ťahu tohto kola: UŽOVIEK (107 b), JEŽOVKOU (104 b), JEŽKOVOU (104 b), KOLEGOVA (100 b), EKLOGOU (99 b) a LOGICKOU (72 b).
  Najlepšie riešenie je LOG, UŽOVIEK za 137 bodov. Z 29 hráčov ho našli len 4 scrabblisti.
  Tým sa nám konečne trochu rozvrstvilo poradie a na čele tabuľky máme štyroch súťažiacich s 492 bodmi.
  Jeden hráč si podhodnotil 1. ťah.
   
4. kolo Z 25 riešiteľov 12 našlo riešenie SÍRI, ĎASNE za 89 bodov. Traja hráči sú na čele tabuľky s 581 bodmi.
Vyskytlo sa neplatné slovo nesójovú.
   
5. kolo Riešenie poslalo 24 hráčov. 18 našlo slová PÔDY, DOTREPAŤ za 97 bodov.
  Vyskytlo sa jedno neplatné slovo odtrepať.
  Na čele tabuľky sú traja hráči s 678 bodmi. Pre zaujímavosť: iba jeden z nich si zatiaľ nespotreboval otázniky.
   
6. kolo V tomto kole poslalo riešenia 25 hráčov. 19 z nich našlo najlepšie riešenie OSA, ZATIENI (ZANIETI) za 122 bodov.
  V 2. ťahu sa dalo vytvoriť 5 rôznych bíng: ZANIETI, ZATIENI, NEZASIALA, NEODISTI, ZASIATI.
   
7. kolo V tomto kole sa taktiež dalo vytvoriť 5 bíng. V 1. ťahu ZOSKOČME, v 2. ťahu KADENČNÁ, NEČAKÁM, SEKÁČOM, NEOMÁČALA.
  Z 23 riešiteľov našlo najlepšie riešenie OSOU, NEČAKÁM iba 6 hráčov. Započítali si 129 bodov.
Väčš
inu scrabblistov zviedlo bingo v 1. ťahu a ich bodový zisk bol potom o 15 bodov nižší.
  Na čele tabuľky je Jaro Vernarský s 929 bodmi. Tesne za ním je Evka Zahradníková.
   
8. kolo Z 22 riešiteľov tohto kola sa desiatim podarilo nájsť riešenie FOLK, ZAHĹBAM za 78 bodov.
  Po upozorňovacích otáznikoch si dvaja hráči opravili štartovacie políčko.
   
9. kolo Počet riešiteľov tohto kola nám stúpol na 24. Do súťaže sa zapojil aj jeden nováčik - a hneď s najlepším riešením.
  Tých najlepších bolo 13 a slová NEUPÄLO, BOXE im priniesli 149 bodov.
  Jeden hráč si nadhodnotil 2. ťah o dva body.
  Kvôli blížiacim sa majstrovstvám a nutnosti vyhodnotiť Slovenký pohár bude 10. kolo posledné.
 
10. kolo Svoje riešenia poslalo 22 scrabblistov. Z nich len 6 našlo riešenie BĽAK, ENTÉ za 94 bodov.
  Toto kolo bolo posledné.
   
  Počas celého turnaja ani jeden bod nestratil Jaro Vernarský, takže si právom vybojoval prvé miesto a pripisuje si 25 bodov do Slovenského pohára. Celkovo nahral za slová 1250 bodov.
  Druhé miesto obsadila Evka Zahradníková a tretie Ivan Nosál.
   
 

Víťazom 2. tohtoročného internetového turnaja sa teda stáva JARO VERNARSKÝ. Blahoželáme.

   
  Celkovo sa turnaja zúčastnilo 35 hráčov.
 
  Súťažiacim ďakujeme za účasť a po mesačnom oddychu sa stretneme znovu.