7.  INTERNETOVÝ  TURNAJ  V  SCRABBLE   (november 2009 - apríl 2010)
kolo dátum 1. zásobník 2. zásobník 1. ťah 2. ťah body  počet hráčov
slová body slová body spolu v kole max b spolu
1. 1.11.2009 U Ó S E T F N G Y O B A T O FESTÓNU 120 TOBOGANY 102 222 32 14 32
2. 15.11.2009 O Š A E O N N E I U P Ô O H ONO  TO  ON  BO 17 NEUTEŠIA 106 123 30 12 34
3. 29.11.2009 P Ô O H M Á N E K V M K D J MNOHÁ  TON  ONO  BOH 67 KÔPKAM 50 117 29 8 34
4. 13.12.2009 D J E Ž V Ý L L O E T Ť Č Z ŽELEJ 17 DELTOVÝ   98 115 23 9 34
5. 1.1.2010 Ť Č Z P * C E I P S X V I I ZOČ 10 P(R)EPIECŤ 90 100 24 8 35
6. 17.1.2010 S X V I I A D Ĺ R M O Ú S Ď VIDIA   KÔPKAMI 30 OPRÚ 54 84 25 17 35
7. 31.1.2010 S X Ĺ S M Ď Ä N A E A A B K ĎAS 18 MÄSA    ĎASA 81 99 25 15 36
8. 14.2.2010 E X Ĺ N A A B K * E D V V J NEBAŽ 24 DE(I)XA 72 96 26 6 36
9. 28.2.2010 K V Ĺ V J A A Í O M É O S R JAVE 8 MĹKVA   AJ 55 63 24 13 36
10. 14.3.2010 É O S Í O R A T R A Ň R Ľ I KARÉ 22 SŤATÍ   ZOČÍ 63 85 24 15 36
11. 28.3.2010 Ň O R Ľ O R I L Ŕ KOĽ 24 BRŇ 21 45 23 16 37