Mil
í scrabblisti, scrabblistky a scrabblíčatá !
 

     Vítame Vás na 5. internetovom turnaji, ktorého vyhlasovateľ je Slovenský spolok scrabble - SSS.

     Každé dva týždne budú na tejto stránke zverejnené dva zásobníky s písmenami, z ktorých podľa pravidiel hry SCRABBLE budete tvoriť slová. V prvom ťahu vytvoríte a položíte na hraciu plochu slovo z prvého zásobníka a po doplnení písmenami z druhého zásobníka vytvoríte a položíte v druhom ťahu ďalšie slovo. Presný postup si môžete prečítať v časti Pravidlá.

     Predpokladáme, že turnaj bude mať približne 11-12 kôl (bude teda trvať cca 24 týždňov), za rok sa preto stihnú odohrať dva turnaje. Aby bolo možné oba turnaje vyhodnotiť do novembrových Majstrovstiev Slovenska a hráčom započítať body do Slovenského pohára, treba druhý turnaj odohrať do konca októbra. Preto môže organizátor vyhlásiť predčasný koniec. Oznámi to na stránke slovami POSLEDNÉ KOLO. Po odohratí posledného kola sa turnaj končí.

     Po každom kole bude na stránke zverejnené najlepšie riešenie dvojťahu, ktoré sa položí na scrabblovnicu a vylosujú sa písmená, ktorými sa doplnia zásobníky. Zároveň budú na hlavnej stránke zverejnené mená minimálne troch hráčov s najlepším počtom bodov za dané kolo a mená minimálne troch najlepších hráčov v rámci celého turnaja. Ak je takýchto hráčov viac, sú zverejnení tí, ktorí svoje riešenie poslali skôr.
    Vo výsledkovej tabuľke je zoznam všetkých hráčov so získanými bodmi za jednotlivé kolá, so súčtom bodov a s poradím. Taktiež budú zverejnené vytvorené slová jednotlivých hráčov v poslednom kole. Každý teda bude mať prehľad, ako kto počas turnaja hrá a bude môcť skontrolovať výpočet bodového zisku súperov.
 

     Veľa úspechov v internetovom turnaji Vám prajú jeho organizátori

                 Ľubo Mazán a Erika Tomková