Komentáre k jednotlivým kolám
 

1. kolo

1.11.2009 boli uverejnené zásobníky 1. kola 7. internetového turnaja. Turnaj bude prebiehať aj na pomedzí rokov a skončí pravdepodobne v apríli 2010. Každé kolo bude trvať 2 týždne, iba cez Vianoce si dáme týždňovú prestávku navyše.
Tešíme sa na vaše originálne a vysokobodové riešenia.

  14 hráčov nielenže pozná slovo FESTÓN (ozdobný polveniec), ale ho aj umiestnilo na správne miesto, čím spolu so slovom TOBOGANY získalo 222 bodov. Fóny, ufóni, fagoty a gestá tentoraz rekordy neprinášali.
Celkovo sa do 1. kola zapojilo 32 scrabblistov. Privítať sme mohli aj 7 nováčikov.
  Vyskytlo sa jedno neplatné slovo ufóne. Ufón je životné podstatné meno, takže 6. pád je o ufónovi.
  Omyl v dátume sme si všimli až vo štvrtok večer, hneď sme ho aj opravili. Samozrejme, že riešenia sa budú môcť posielať až do piatkového večera a to (na návrh jedného hráča) do 20:00.
   
2. kolo Do 2. kola prispelo svojimi riešeniami 30 hráčov. 12 z nich našlo slová ONO a NEUTEŠIA za 123 bodov.
  V jednom prípade bolo vytvorené slovo z neexistujúcich písmen.
   
3. kolo 8 z 29 hráčov našlo riešenie MNOHÁ a KÔPKAM za 117 bodov. Bingá tentoraz priniesli menej bodov. Ale veď sme v diskusnom fóre písali, že doba namiešaných bíng skončila.
  Neuznané bolo slovo opekávam. Nenachádza sa v žiadnom povolenom slovníku a ani v súťažnom poriadku SSS nie je spomenuté, že zo všetkých slovies sa automaticky dá vytvoriť platný opakovací dej. Nie každé spisovné slovo je platné v rámci turnajov SSS. Musí byť v slovníku alebo musí byť odvoditeľné podľa pravidiel uvedených v súťažnom poriadku. Z rovnakého dôvodu nebolo uznané ani slovo hmkávame.
   
4. kolo Termín posielania riešení 4. kola predlžujeme do stredy 30.12.
  Tentoraz poslalo riešenie len 23 hráčov. Slová ŽELEJ a DELTOVÝ za 115 bodov našlo 9 súťažiacich. (Zásobníky namiešané neboli, ibaže dobrí hráči nájdu bingo aj tam, kde to naň vôbec nevyzerá.)
  Na čele tabuľky je Jozef Poremba s 577 bodmi.
   
5. kolo Z 24 súťažiacich iba 8 našlo riešenie ZOČ, P(R)EPIECŤ za rovných 100 bodov. Správne riešenie zočil aj náš nováčik Vlado Vydra.
  Vyskytlo sa jedno neplatné slovo zpiecť (správne spiecť).
   
6. kolo Iba jeden jediný hráč z 25 našiel riešenie AIDS, MIXOV za 90 bodov. Ďalší traja nahrali 89 bodov a väčšina získala 84 bodov.
  Ospravedlňujeme sa za neplatné slovo ZOČI, meníme bodovanie, prerábame tabuľku a losujeme nové zásobníky.
  Takže po oprave :
  17 hráčov našlo riešenie VIDIA, OPRÚ za 84 bodov.
  Piatim hráčom vzniklo neplatné slovo zoči.
   
7. kolo V tomto kole poslalo svoje riešenia 25 hráčov. 15 z nich našlo riešenie ĎAS, MÄSA za 99 bodov.
  Jedna nová hráčka zrejme nepochopila pravidlá, pretože pri položení jej slov vzniklo aj množstvo neplatných, resp. neexistujúch slov.
  Na čele tabuľky je už od 4. kola Jozef Poremba s 860 bodmi.
 
8. kolo Iba 6 z 26 scrabblistov našlo riešenie NEBAŽ, DE(I)XA resp. NEBAŽ, K(Ó)DEX za 96 bodov.
Vyskytli sa dve neplatné slová zakĺbenú a nebĺkalo. V schválených slovníkoch sa tieto slová nenachádzajú.
 
9. kolo Z 24 prijatých riešení 13 obsahovalo najlepšie slová  JAVE, MĹKVA za 63 bodov.
  Jedna hráčka sa mierne pomýlila v sčítaní bodov.
  Na čele tabuľky je stále Jozef Poremba, i keď zrovna v tomto kole nenašiel najlepšie riešenie.
 
10. kolo Od 24 hráčov sme dostali 15 riešení za 85 bodov, menovite KARÉ, SŤATÍ.
  Vyskytlo sa neplatné slovo aja. Žeby spomienka na ľudovú pieseň Aja taka čarna?
  Keďže sa nám pomaly míňajú písmenká, 11. kolo JE POSLEDNÉ. Potom si do konca apríla oddýchneme a začneme ďalší turnaj.
 
11. kolo Do posledného kola sa zapojilo 23 hráčov. Z nich 16 našlo riešenie KOĽ, BRŇ za 45 bodov.
Vyskytli sa neplatné slová rišo a leň.


Víťazom 1. tohtoročného internetového turnaja sa stáva JOZEF POREMBA. Nahral 1147 bodov. Blahoželáme.
Druhé miesto získal Jaro Vernarský a tretie Ivan Leitman.

Celkovo sa turnaja zúčastnilo 37 hráčov. Ani jeden z nich nenašiel najlepšie riešenia vo všetkých jedenástich kolách.

Súťažiacim ďakujeme za účasť a onedlho sa stretneme znovu.