Komentár k slovu LOBOVANÁ

Keďže sa vyskytli námietky proti slovu LOBOVANÁ, uvádzame dôvody, pre ktoré sme toto slovo uznali.

   - v KSSJ je sloveso lobovať uvedené s významom ovplyvňovať v niečí prospech, robiť lobizmus
   - v SSJ (u nás neplatný zdroj) je lobovať s významom odrážať loptu oblúkom
   - v PSP je lobovať bez upresnenia významu, čo nevylučuje význam odrážať loptu, navyše keď je tam uvedený vid nedokonavý i dokonavý
   - od slovesa lobovať (loptu) nie je vytvorenie trpného príčastia problematické
   - to, že sa nejaké slovo nenachádza v ElSiňovi, neznamená, že je neplatné. Elektronický slovník ElSiňo tiež napĺňa iba človek.
   - ElSiňo sa síce používa na overenie platnosti slov, ale väčšiu váhu aj pri živých turnajoch majú slovníky a v prípade sporu rozhodne napokon rozhodca.
   - to, že dané riešenie neposlali najlepší hráči na Slovensku, tiež neznamená, že slovo je automaticky neplatné. Viackrát sa stalo, že najlepšie riešenie našlo len zopár hráčov (viď napr. slovo KAMEOVEJ - našli ho len dvaja hráči v staršom internetovom turnaji.)
   - vyhľadávač Google našiel viacero výskytov slova lobovaná, napr. lobovaná strela, lobovaná lopta, lobovaná prihrávka, ale taktiež lobovaná osoba, lobovaná strana, lobovaná zmena v zákone, lobovaná komisia...  Odborná práca Vybrané problémy legislatívneho procesu v Slovenskej republike sa lobovanými osobami len tak hemží.

Podľa pravidiel SIT námietky je možné podávať do jedného týždňa po zverejnení výsledkov.

Keďže nikto nie je neomylný, o vyjadrenie sme požiadali aj Jazykovedný ústav ĽŠ. Po dvoch dňoch prišla odpoveď, z ktorej vyplýva, že sloveso lobovať má dva významy a tvar lobovaný je v poriadku.