Komentáre k jednotlivým kolám
 

1. kolo

1.6.2009 boli uverejnené zásobníky 1. kola 6. internetového turnaja. Trvať bude do polovice septembra tak, aby sa na Majstrovstvách Slovenska mohli všetky súťaže vyhodnotiť a odovzdať Slovenský pohár. Tešíme sa na vašu aktívnu účasť.

  Z 32 lúštiteľov až 23 našlo správne riešenie SUBRETU, VYPÝTATE za 196 bodov.
Vyskytlo sa jedno menšie bodové nadhodnotenie a jeden hráč vytvoril slovo z písmen, ktoré nemal k dispozícii.
 
2. kolo Do 2. kola sa zapojilo 29 riešiteľov. Iba 6 našlo správne riešenie ŤALI, (D)ÚPÄŤA resp. PÚ(P)ÄŤA za 121 bodov. Tým sa na čelo tabuľky s 317 bodmi dostali štyria hráči.
3. kolo Z 26 hráčov deviati poslali správne riešenie FOXE, FÉTOM za 98 bodov. Toto kolo trochu pretriedilo našu tabuľku. Na čelo sa dostal Jaro Vernarský so 415 bodmi, tesne za ním sú ďalší štyria hráči.
Boli aj neplatné slová :  dúpäťami (správne dúpätami) a tofu
(treba si počkať na ďalší diel SSSJ).
4. kolo Do 4. kola sa zapojilo 27 hráčov. Z nich až 19 našlo správne riešenie MÔ(R), PODŠITOM za 128 bodov.
Vyskytlo sa jedno malé nadhodnotenie 1. ťahu.
5. kolo Svojou účasťou nás potešilo 27 súťažiacich. Z nich 14 položilo slová ZVIS, ODCHOVNÍ za 111 bodov.
  Vyskytlo sa jedno neplatné slovo schodníš a jedno nadhodnotenie ťahu.
  Od 10. do 15. augusta sa môže stať, že nedostanete potvrdenie o prijatí riešenia. Aj organizátori totiž odchádzajú na dovolenku a nevedno, či tam bude prístup na internet. Potvrdenia dostanete v nedeľu 16. augusta.
 
6. kolo Do tohto kola sa zapojilo 26 súťažiacich. Z nich až 22 našlo KĹŽUCEHO ROĽNÍKA za 97 bodov.
Na čele tabuľky nastali určité zmeny. Rovnaký počet bodov 749 majú štyria hráči.
Vyskytlo sa jedno neplatné slovo skĺž.
7. kolo Z 27 riešení bolo až 23 za 108 bodov - slová GLOS a NEMRAVNÉ.
Neplatné slovo je neroľník.
8. kolo bude, posledné, aby sa do MS v Strečne stihli prideliť body do Slovenského pohára a pohár odovzdať.
8. kolo Po dlhších diskusiách a poradách sa organizátori rozhodli uznať slovo LOBOVANÁ (od slovesa lobovať vo význame odrážať loptu oblúkom). Jediné riešenie za 127 bodov teda poslal Jozef Poremba - LOBOVANÁ, MEĎAMI - a dostal sa na druhé miesto v tabuľke.
Ďalší deviati hráči našli riešenie za 122 bodov - obalová, bieďme.
Tohto kola sa zúčastnilo 23 hráčov.
Kvôli prideleniu bodov do Slovenského pohára, ktorý sa víťazovi odovzdáva na majstrovstvách, je žiaľ toto kolo posledné.
Najlepšie sa darilo Ivanovi Nosálovi, ktorý nahral 979 bodov. Gratulujeme!
Tesne za ním s 977 bodmi skončil Jozef Poremba. S rovnakým počtom bodov 975 skončili na treťom a štvrtom mieste Roman Heriban a Marcel Makovník.
Spolu sa turnaja zúčastnilo 33 súťažiacich, z nich 23 vyriešilo všetkých osem kôl. Nahralo sa 979 bodov.

ĎAKUJEME VŠETKÝM HRÁČOM ZA ÚČASŤ.