Komentáre k jednotlivým kolám
 

1. kolo

1. januára 2009 o 12:00 začal 5. internetový turnaj. Aj z tohto turnaja sa prvým 22 hráčom započítajú body do Slovenského pohára.
Tešíme sa na vašu aktívnu účasť.

 

Do prvého kola sa zapojilo 30 hráčov. Z nich 13, čo je takmer polovica, našlo najlepšie riešenie AŽURITU, ŽABYKLÁČ za 219 bodov.
Vyskytlo sa jedno neplatné slovo žulky, dve hráčky zase nesprávne doplnili písmená z druhého zásobníka do prvého.

   
2. kolo Z 28 poslaných riešení až 18 prinieslo svojim autorom maximálny počet bodov, teda 122. Boli to slová NESPÍSAL a EX. Rovnaký počet bodov priniesla aj kombinácia NESPÍSAL, BAREXE.
  Jeden hráč uviedol nesprávne začiatočné políčko a jeden si máličko podhodnotil druhý ťah.
   
3. kolo Rekordných 22  hráčov poslalo správne riešenie za 101 bodov. Po prvom ťahu BÔBE sa v druhom ťahu striedali slová ZATOPILO a ZAPOTILO.
  Vyskytli sa aj dve neplatné slová: pobielia a palebne.
 
  Na čele tabuľky sa zatiaľ nachádza 9 súťažiacich so 422 bodmi. 4. kolo však môže poradie poprehadzovať. Zásobníky vyzerajú vcelku zaujímavo.
   
4. kolo Takmer každý z hráčov našiel v druhom ťahu nejaké to bingo - čipovanú, čiapkovú, pokútni, okúpania, tipovanú. Najviac však bodovali slová PIAT a PÚTNIKOV. Svojim trinástim nálezcom priniesli až 210 bodov.
Sedem hráčov je na čele tabuľky s 652 bodmi.
  Jedna hráčka nesprávne uviedla v oboch ťahoch začiatočné políčko. Zrejme má doma scrabblovnicu s opačne označenými riadkami a stĺpcami. Treba si dať na to pozor a používať naše označenie.
  Menšiu chybu spravili aj organizátori turnaja, ktorí uviedli dátum zverejnenia výsledkov a nových zásobníkov 29.2. Ale zdá sa, že ste sa predsa len dočkali :-)
   
5. kolo Z 23 súťažiacich našlo správne riešenie OPÄŤ, ENORMNEJ až 18 hráčov, čo im prinieslo 167 bodov.
  Vyskytlo sa jedno neplatné slovo rojenému. Nie každé sloveso má trpné príčastie. Ako pomôcka vám môže poslúžiť zoznam slovies s ich tvarmi, ktorý sa nachádza na hlavnej stránke v ľavom menu.
   
6. kolo Do tohto kola poslalo svoje riešenia 22 hráčov. Z nich 19 našlo slová SIVÉHO, NEPRESAĎ za 238 bodov.
  Sedem riešiteľov je na čele tabuľky s rovnakým počtom bodov, jeden však za cenu spotrebovaných otáznikov.
  V jednom prípade sa v riešení vyskytlo prehodenie ťahov - v prvom ťahu sa slovo prevozné uložiť nedá, iba v druhom.
  Vyskytlo sa aj podhodnotenie ťahu, kedy si hráč namiesto 9-násobku započítal len 6-násobok slova.
   
7. kolo Iba 5 hráčov z 22 našlo najlepšie riešenie FOTELU, DODRATOM za 120 bodov. Tým sa zmenilo poradie na čele tabuľky a dvaja súťažiaci opustili oranžové pásmo.
  Vyskytlo sa jedno neplatné slovo odmetla, jeden hráč si zle spočítal body za prvý a druhý ťah a jedna hráčka nesprávne uviedla začiatočné políčko.
   
8. kolo Gní, gňom, gén, genóm, gekón, kesón - takéto slová sa vyskytovali v riešeniach 8. kola. Ale len kombinácia OŇ a GEKÓN x ÓD x NO priniesla svojim ôsmim lúštiteľom 111 bodov.
Na čele tabuľky sa nachádzajú už len štyria hráči.
  Tento raz to bolo bez neplatných slov a bez preklepov v zápise.
   
9. kolo Až 16 hráčov z 21 našlo správne riešenie DÝK, VŔTA za 64 bodov. Po bingách a deväťnásobkoch prinieslo toto kolo celkom skromný bodový zisk, ale čo už. Písmenká sa pomaly míňajú.
  Jedna hráčka si o 1 bod podhodnotila svoj druhý ťah.
   
10. kolo Posledné kolo prinieslo prekvapenie, keď dvaja favoriti našli riešenie o jeden jediný bod horšie ako 52-bodové MOĽ, JASY. Tým sa odsunuli na druhé miesto. Víťazmi s nahranými 1404 bodmi sa stávajú Renáta Janovská a Milan Beharka (poradie, v akom poslali riešenie do 10. kola). Avšak Renáte pomohli zrovna v 10. kole aj otázniky, Milan ich nepotreboval.
  Takže máme dvoch na prvom mieste, dvoch na druhom mieste a jedného na treťom mieste. Hráči s rovnakým umiestnením dostávajú do Slovenského pohára body rovnajúce sa aritmetickému priemeru pôvodných hodnôt bodov za tieto miesta.

V tomto turnaji sa vyskytlo až 7 bíng a 3 deväťnásobné ťahy. Spolu sa nahralo 1404 bodov. Celkovo sa do 5. internetového turnaja zapojilo 33 riešiteľov, z nich 17 vyriešilo všetkých 10 kôl.
   
 

ĎAKUJEME VŠETKÝM ZA ÚČASŤ.    1. JÚNA ZAČNE ĎALŠÍ INTERNETOVÝ TURNAJ.