Komentáre k jednotlivým kolám
 

1. kolo

1. júna 2008 sa začal 4. internetový turnaj. Aj z tohto turnaja sa prvým 22 hráčom započítajú body do Slovenského pohára.
Tešíme sa na vašu aktívnu účasť.

 

V prvom kole poslalo svoje odpovede 29 súťažiacich. Z nich 8 našlo najlepšie riešenie BADÚRIL, ÚTROBNEJ za 205 bodov.
Vyskytlo sa aj jedno neplatné slovo orúbali - nenachádza sa v povolených slovníkoch SSSJ, KSSJ a PSP.
Ďalší hráč si omylom započítal 6-násobok slova, čím si 2. ťah nadhodnotil o 60 bodov. Podľa pravidiel sa mu musí 60 bodov zo skutočnej hodnoty ťahu odpočítať.
A napokon sa vyskytlo aj podhodnotenie 2. ťahu o 3 body.

   
2. kolo Skrze štúdium slovníka SSSJ sa dvaja riešitelia z 24 dopracovali k najlepšiemu ťahu a získali 142 bodov. Dúfame, že ostatní sa nebudú badúriť a v ďalšom kole náskok aktuálneho víťaza znížia.
Štyria hráči si po obdržaní otáznikov svoje chybičky opravili.
   
3. kolo Z 23 riešení bolo 5 tých najsprávnejších. Slová AKÝ, MEŇAVÉHO priniesli 112 bodov. Väčšinu riešiteľov však opantala ohňová éra.
Na prvom mieste je zatiaľ Renáta Janovská. Až o 24 bodov menej majú ďalší hráči. Jedna súťažiaca si podhodnotila riešenie o 4 body.
Zaviedli sme novinku - v piatok podvečer po uzavretí kola bude zverejnená bodová hodnota najlepšieho riešenia. Tí, ktorí toľko bodov nedosiahli, môžu do nedele len tak kvôli tréningu ešte rozmýšľať a hľadať. Samozrejme, že už nesúťažne.
   
4. kolo Iba dvaja z 25 riešiteľov našlo riešenie VANE, KAMEOVEJ za 172 bodov. Viacero ďalších začulo smejúceho sa nevojaka.
  Traja hráči si podhodnotili svoje bodové zisky, jeden nesprávne uviedol začiatočné políčko v 1. ťahu.
V posledných troch kolách sa nevyskytlo žiadne neplatné slovo.
Na čele tabuľky sa tlačí 5 hráčov, uvidíme, ako sa ešte bude poradie meniť.
   
5. kolo Do tohto kola sa zapojilo 23 hráčov. Z nich až 16 našlo jedno zo správnych riešení a pripísali si tak 110 bodov. V prvom ťahu bolo treba položiť slovo ĽAH a v druhom sa ponúkalo nedozierne množstvo slov obsahujúcich žolíka: NALODILO, NARODILO, ODNOSILA, NAHODILO, DOHONILA, DONOSILA, NADOJILO, ale aj ďalšie, ktoré žiaden hráč nepoložil: OPLODNIA, ODKLONIA.
  Do čela tabuľky sa dostal Jozef Poremba, tesne za ním je Ivan Leitman a Renáta Janovská.
Kvôli najčastejšiemu výskytu riešenia ĽAH, NALODI(L)O sme položili túto alternatívu. Písmená do druhého zásobníka už doplnil generátor náhodných čísel implementovaný v jazyku C.
  Kvôli pobytu organizátorov SITu mimo Slovenska uverejňujeme výsledky i nové zásobníky už teraz v piatok večer. Z toho istého dôvodu upozorňujeme súťažiacich, že sa môže stať, že v dobe od 9.8. do 15.8. nebudú dostávať potvrdenia o prijatí riešenia. Netreba sa znepokojovať, potvrdenia prídu neskôr.
   
6. kolo Z 23 hráčov 8 našlo najlepšie riešenie EXOT, UM za 58 bodov. Viacerí našli riešenie o 1 bod nižšie.
  Jedna hráčka nesprávne uviedla začiatočné políčko v 2. ťahu (zamenila si hlavné slovo s vedľajším) a taktiež použila neplatné slovo MÄT. Ďalšia hráčka si zle spočítala body a vyskytlo sa i nesprávne doplnenie zásobníka po prvom ťahu.
  Po Porembovi a Leitmanovi je v tabuľke Jaro Vernarský, ktorý z 11. miesta pomaly stúpa vyššie a vyššie.
   
7. kolo Do tohto kola poslalo svoje riešenia 25 hráčov. Iba 5 z nich našli riešenie PÄTÍ, SĹNC za 93 bodov.
  Jedna hráčka položila v prvom ťahu neplatné slovo , čím sa jej nemohol podľa pravidiel uznať ani druhý ťah.
  Na prvé miesto sa dostal Ivan Leitman.
   
8. kolo Z 22 zúčastnených hráčov 12 našlo riešenie ČAŠI, RYSA za 92 bodov. Na čele tabuľky je už druhé kolo Ivan Leitman.
  Jeden hráč si zle spočítal body a jeden poslal riešenie po termíne.
  Vo vrecku zostalo 13 písmen, takže nejaké 2-3 kolá by sme ešte mali odohrať.
   
9. kolo Najlepšie riešenie PÔVOD, GELETKE za 112 bodov našlo z 20 účastníkov až 12 hráčov. Prekvapivé je, že medzi tými dvanástimi sa nenachádza ani Vernarský ani Paco, čím sa trochu zmenilo poradie na čele tabuľky. Ďalšie odpovede najčastejšie obsahovali slová PÄTE, ÔK (74 bodov).
  Vo vrecku zostali iba dve písmená, to znamená, že 10. kolo je predposledné a 11. kolo bude posledné. Tento fakt dobre korešponduje aj so snahou skončiť internetový turnaj do konca októbra, aby sa mohli včas započítať body do Slovenského pohára.
   
10. kolo Do 10. kola poslalo riešenia 23 hráčov. Iba 6 našlo najlepšie riešenie ONI, PODÍĎ za 77 bodov.
  Dvaja scrabblisti použili neplatné slovo NEIĎ (správne je NECHOĎ). Neplatné slovo je aj ONDÍ (má byť ONDIE).
Jedna hráčka použila písmeno E v oboch ťahoch, i keď v druhom ťahu už nebolo k dispozícii.
  Keďže vo vrecku už nie sú žiadne písmenká a v zásobníkoch zostalo len 8 písmen, toto kolo je POSLEDNÉ.
   
11. kolo Riešenia do posledného kola poslalo 23 súťažiacich. 10 z nich našlo najlepšie riešenie ÓDA, FÉR za 56 bodov.
  Niektorí hráči si svoje ťahy mierne podhodnotili, resp. nadhodnotili.
Najlepšie sa darilo Ivanovi Leitmanovi, ktorý s 1172 bodmi skončil na prvom mieste. Blahoželáme. Zároveň dostáva 25 bodov do Slovenského pohára. Na druhom mieste sa umiestnil Jozef Poremba, ktorý má len o jeden jediný bod menej ako víťaz. Tretie miesto získal Ján Paco.

Celkovo sa do 4. internetového turnaja zapojilo 31 riešiteľov, z nich 17 vyriešilo všetkých 11 kôl.
Celkovo sa nahralo 1172 bodov. Teoreticky sa mohlo nahrať až 1227 bodov.

Ďakujeme všetkým zúčastneným za ich snahu a tešíme sa na ďalší internetový turnaj, ktorý začne 1.1.2009.