Komentáre k jednotlivým kolám
 

1. kolo

1. januára 2008 o 12:00 hod. začal 3. internetový turnaj. Oproti roku 2007 sa bude líšiť v tom, že do Slovenského pohára sa započítajú výsledky z oboch turnajov, nielen z toho lepšieho. Podobne to bude platiť aj v písomnej súťaži.
Tešíme sa na vašu aktívnu účasť.

 

V prvom kole poslalo svoje riešenia 39 hráčov. Z nich 19 našlo najlepšie riešenie MLIEČOV, BORKYŇOU za 206 bodov.
Vyskytli sa aj dve neplatné slová, a to mliečovo a obryňkou.

   
2. kolo

Do druhého kola sa zapojilo 36 hráčov. Z nich len 5 našlo najlepšie riešenie MĹ(K)NEM, LEPENÉHO za 148 bodov. Najrýchlejší bol 14-ročný Marcel Makovník z Veľkého Krtíša. Takmer polovica súťažiacich našla riešenie za 142 bodov - Pomerné, Nevhĺbil.

 

V tomto kole sa vyskytlo aj neplatné slovo mliečové. Keďže bolo použité v prvom ťahu, nemohli sme uznať ani druhý ťah, takže týmto hráčom sme museli prideliť 0 bodov. Ďalšie chyby súviseli s tým, že súťažiaci v druhom ťahu použili celý druhý zásobník, nedoplnili z neho ľavé písmená do prvého zásobníka. Takto sa hrá v časopise Relax, resp. v písomnej súťaži, ale nie v internetovom turnaji. Títo hráči získali v druhom ťahu 0 bodov.

   
3. kolo

Z 32 účastníkov našlo 12 hráčov správne riešenie typu PROSE x MĹ(K)NEME,  SARKÓMOV za 134 bodov. Ďalším dvanástim nedali pokoj spevohry a presahy, ktoré však priniesli len 118 bodov. Jeden hráč si mierne podhodnotil druhý ťah a tým stratil 2 body.

 

Keďže sa vyskytol prípad, že až tri nerovnaké najlepšie riešenia priniesli zhodný počet bodov, upresnili sme pravidlo týkajúce sa spôsobu výberu najlepšieho riešenia - viď Pravidlá.

   
4. kolo

V tomto kole poslalo svoje riešenia 30 hráčov. Presne polovica z nich našlo najlepšie riešenie za 96 bodov. Väčšina položila slová ODTŔHAL, BÚTĽAVIE. Jaro Vernarský našiel iné riešenie za 96 bodov - BŔD, BATOLITE.

  Jedna hráčka po 1. ťahu nesprávne doplnila písmená z druhého zásobníka, čím za 2. ťah získala 0 bodov.
   
5. kolo

V piatom kole sme privítali dvoch nových súťažacich. Spolu poslalo odpovede 33 hráčov a najlepšie riešenie OPÔN x ODTŔHALO, ZAMĹKNEME našlo 15 z nich. Tým si pripísali ďalších 112 bodov.

 

Dvaja hráči si nadhodnotili niektorý z ťahov a jeden hráč použil neplatné slovo poodtŕhal. V slovníkoch sa síce dajú nájsť podobné slová ako odtŕhať, odtrhávať, odtrhovať, podtŕhať, potrhať, ale slovo poodtŕhať neexistuje.

   
6. kolo Z 30 hráčov 12 našlo riešenie NESOBÁŠ, OSAĎ za 105 bodov.
 

Jeden Ivan urobil pri zápise preklep a namiesto slova NA napísal NO. Pripomínať mu to bude dvojbodová strata. Jeden z hráčov zo zásady zas neuvádza vo svojich riešeniach ďalšie vzniknuté slová a navyše nepovažuje za potrebné dávať žolíka do zátvorky. 40 ľudí s tým problémy nemá, len jeden musí byť extra. Ale ako sa hovorí, kde niet žalobcu, niet ani sudcu...

 

Ďalším povšimnutiahodným javom sú synchronizované myšlienkové pochody dvoch hráčov, ktorí nielenže našli rovnaké riešenie, ale spravili aj presne tú istú chybu a obaja si nadhodnotili 1. ťah o 12 bodov. Plodná spolupráca sa niekedy nevypláca.

   
7. kolo Medzi 29 riešeniami bolo len 5 najlepších. Slová DANOV a ŽRAŤ priniesli svojim autorom 63 bodov.
  Dvaja hráči nesprávne doplnili písmená z druhého zásobníka a jedna nová hráčka použila neplatné slovo mliečový. Vyskytol sa aj zlý súčet bodov prvého a druhého ťahu.
   
8. kolo Do 8. kola sa zapojilo 31 hráčov. Až 23 z nich našlo riešenie PÄTE, UCÍŤ za 85 bodov. K nim patrí aj jedna nová hráčka.
  Za Jara Vernarského a Magdu Gažíkovú sa tak dostal Marcel Makovník.
  Vyskytlo sa jedno podhodnotenie ťahu a nesprávny zápis začiatočného políčka.
  Vo vrecku nám zostalo ešte 6 písmen. 10. kolo bude zrejme posledné.
   
9. kolo Do 9. kola sa zapojilo 28 hráčov. 13 z nich si za slová DIVÝMI, GRAFE započítalo 66 bodov.
  Opäť si niektorí hráči nevedeli správne spočítať dosiahnuté body alebo zle uviedli začiatočné políčko.
  Keďže písmenká vo vrecku sa nám minuli a v zásobníkoch zostalo len 11 písmen, 10. kolo bude posledné. Po vyhodnotení si dáme menšiu prestávku a potom začne 4. internetový turnaj.
   
10. kolo 10. kolo riešilo 25 hráčov. Bolo to kolo chýb a nedôsledností (vrátane organizátorov). Viacerí hráči nesprávne uviedli hlavné slovo, pretože si neuvedomili, že to má byť slovo IM, a nie NESOBÁŠI. Ďalší si podhodnotili niektorý ťah alebo nesprávne uviedli začiatočné políčko. Dvaja si po obdržaní mailu s otáznikmi svoje chyby opravili.
10
riešiteľov našlo správne riešenie a aj ho správne zapísalo. Slová IM, TAJGE priniesli 67 bodov.
  No a Gaálovci - akoby ich jedna mater mala :-)  V šťastí aj v nepohode vždy spolu jak ryby, rovnaké riešenia, aj rovnaké chyby.
 
 

Gratulujeme víťazovi Jarovi Vernarskému, ktorý si do Slovenského pohára pripisuje 25 bodov.
Na druhom mieste skončila Magda Gažíková a na treťom Marcel Makovník.

Celkovo sa do 3. internetového turnaja zapojilo 45 riešiteľov, z nich 21 vyriešilo všetkých 10 kôl.
Celkovo sa nahralo 1082 bodov.

Stretneme sa opäť začiatkom júna.