1.  INTERNETOVÝ  TURNAJ  V SCRABBLE

prebiehal od 1.1.2007 do 15.6.2007

Víťazom 1. SIT sa stal  JAROSLAV VERNARSKÝ

 


  O turnaji

  Pravidlá

  Zmeny

  Komentár

  Poradie

  Ťahy
 
 

 

Najlepší hráči 12. kola

 1. Viera Košalková  (84)
 2. Ivan Pastucha  (84)
 3. Ivan Nosáľ  (84)
 4. Ivona Cimermanová 
(84)
 5. Jaroslav Vernarský  (84)
    
a ďalších 8 hráčov

 

Najlepší hráči turnaja

 1. Jaroslav Vernarský  (1141)
 2. Magda Gažíková  (1129)
 3. Viera Jambrichová  (1118)
 4. Norbert Lančarič  (1116)
 5. Dagmar Bizoňová  (1116)
 


 
Počet riešiteľov 12. kola : 25
 Maximálny počet bodov 84
 
dosiahlo 13 hráčov.

 Celkový počet hráčov :  55

0

KONIEC 1. TURNAJA