13. SCRABBLOVÝ  INTERNETOVÝ  TURNAJ   (Apríl 2013 - September 2013)
por. priezvisko meno kolá body spolu body za 13.SIT posledné kolo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. ťah 2. ťah
1. Pastucha  Ivan 100 87 71 142 115 334 95 126 68 81 1219 25 F10 ŽERAVÝ, AŽ, TÚR 51 12K SŔN, BOS 30
2. Makovník  Marcel 104 91 62 143 115 113 100 126 79 76 1009 22 F10 ŽER, AŽ, TÚR 42 M1 NAJMÄ 34
3.-4. Žákovičová  Zdenka 100 75 64 142 115 132 75 126 79 81 989 19,5 F10 ŽERAVÝ, AŽ, TÚR 51 12K SŔN, BOS 30
Poremba Jozef 102 75 71 143 92 120 100 126 79 81 989 19,5 F10 ŽERAVÝ, AŽ, TÚR 51 12K SŔN, BOS 30
5. Paco Ján 100 91 71 143 81 118 100 126 76 81 987 18 F10 ŽERAVÝ, AŽ, TÚR 51 12K SŔN, BOS 30
6. Torma Stanislav 100 70 71 142 96 113 95 126 76 81 970 17 F10 ŽERAVÝ, AŽ, TÚR 51 12K SŔN, BOS 30
7. Vaňo Miroslav 90 72 62 143 112 108 95 126 76 81 965 16 F10 ŽERAVÝ, AŽ, TÚR 51 12K SŔN, BOS 30
8. Kmeťová Valéria 102 75 71 143 115 120 75 87 79 81 948 15 F10 ŽERAVÝ, AŽ, TÚR 51 12K SŔN, BOS 30
9. Juricová Lucia 102 75 71 142 112 120 75 87 79 81 944 14 F10 ŽERAVÝ, AŽ, TÚR 51 12K SŔN, BOS 30
10. Zahradníková Eva 102 68 64 143 112 133 75 95 76 72 940 13 F10 ŽER, AŽ, TÚR 42 12K SŔN, BOS 30
11. Kohútik Slavomír 100 72 62 136 96 133 95 88 76 81 939 12 F10 ŽERAVÝ, AŽ, TÚR 51 12K SŔN, BOS 30
12. Ondo  Juraj 95 - - 0 115 334 114 126 68 76 928 11 F10 ŽER, AŽ, TÚR 42 M1 NAJMÄ 34
13. Brodenec Ivan 91 66 41 136 115 120 100 87 76 81 913 10 F10 ŽERAVÝ, AŽ, TÚR 51 12K SŔN, BOS 30
14. Slezáková Mária 80 74 64 142 112 120 78 87 79 46 882 9 1D VÁŽ 16 12K SŔN, BOS 30
15. Chylová Silvia 100 66 62 136 96 81 75 76 68 60 820 8 F10 ŽER, AŽ, TÚR 42 14B ÍSKAJ 18
16. Martinkovičová Lucia 102 91 71 143 115 120 - - 79 81 802 7 F10 ŽERAVÝ, AŽ, TÚR 51 12K SŔN, BOS 30
17. Basová Alena 46 72 38 143 75 84 57 126 68 81 790 6 F10 ŽERAVÝ, AŽ, TÚR 51 12K SŔN, BOS 30
18. Jalčová  Jana - 87 71 143 76 34 95 126 76 51 759 5 F10 ŽER, AŽ, TÚR 42 7G DOJ 9
19. Macek Milan 100 75 64 - 115 101 78 76 68 81 758 4 F10 ŽER, AŽ, TÚR 42 12K SŔN, BOS 30
20. Kováčová Jana 49 - 64 142 115 0 75 126 79 81 731 3 F10 ŽERAVÝ, AŽ, TÚR 51 12K SŔN, BOS 30
21. Drusková Zuzana - - 64 136 96 94 95 87 76 81 729 2 F10 ŽERAVÝ, AŽ, TÚR 51 12K SŔN, BOS 30
22. Klimáček  Vladimír 100 87 71 143 96 85 - 53 - 81 716 1 F10 ŽERAVÝ, AŽ, TÚR 51 12K SŔN, BOS 30
23. Udvardy Alexander - - - - - - 89 76 42 60 267   12K RANÝ, BOR 22 F10 JEŽ, AJ, TÚŽ 38
24. Pompura Ján - 56 - 103 61 - - - - - 220              
25. Majirská Helena 73 - - - - - - - - - 73              
26. Diószegi Ľudovít - - - - 70 - - - - - 70              
                                         
 Vysvetlivky k tabuľke a k bodovaniu                                
                                         
 V pravej časti tabuľky je pre každého hráča uvedené: začiatočné políčko, vzniknuté slová a dosiahnuté body za prvý a druhý ťah.  
 Body boli pridelené podľa zverejnených pravidiel, teda v niektorých prípadoch boli aj znížené.            
                                         
 Ak má niekto červeným označené začiatočné políčko, znamená to, že z tohto políčka sa v danom smere nedá zostaviť uvedené slovo.  
 Ak má niekto v začiatočnom políčku  X , znamená to, že hráč zabudol uviesť pozíciu ťahu.            
 Ak má niekto červeným označené vzniknuté slovo, znamená to, že je neplatné alebo že hráč nesprávne použil pravidlo o dopĺňaní písmen.  
 Ak má niekto červeným označený počet bodov, znamená to, že si zle spočítal body. Zobrazené body sú už korigované.