Komentáre k jednotlivým kolám 13.SIT
 

1. kolo

Dňa  10.4.2013 boli uverejnené zásobníky prvého kola 13.Scrabblového Internetového Turnaja.

Každé kolo bude trvať 10 dní, iba v letných mesiacoch, cez dovolenkové obdobie sa doba na zaslanie riešenia predĺži.

Termíny na zasielanie riešení sú na stránke Ťahy.

Ako má vyzerať presná notácia zápisu ťahu pred odoslaním riešenia nájdete pod odkazom Pravidlá.

 

 

 

Výsledky tejto súťaže sa započítavajú do Slovenského pohára 2012/2013.

 

 

 

Až sedem rôznych slov tvoriacich bingo sa hráčom podarilo vyložiť v druhom ťahu. Iba jeden našiel najhodnotnejšie riešenie kola za 104 bodov.

Niektorí hráči si pred odoslaním neskontrolovali svoje riešenie so scrabblovnicou a minuli si prvý otáznik za upozornenie na opravu riešenia. Jeden hráč si podhodnotil svoj prvý ťah a jeden nadhotnotil druhý ťah.

 

 

2. kolo

Iba traja hráči našli najhodnotnejšie riešenie tohto kola za 91 bodov.

Vítame v súťaži nových hráčov.

 

 

 

 

3. kolo

Deviatim hráčom sa podarilo nájsť najhodnotnejšie riešenie tohto kola za 71 bodov.

Na čele poradia došlo k zmene.

 

 

 

 

4. kolo

Desiati hráči položili bingo v druhom kole a tým získali najhodnotnejšie riešenie tohto kola za 143 bodov.

Jeden hráč zle zapísal počiatočnú pozíciu prvého slova, a tak mal neplatné celé riešenie.

 

 

 

 

5. kolo

Deviatim hráčom priniesli slová OMIETANÍ, BIEĎ a BO najhodnotnejšie riešenie tohto kola za 115 bodov. Jeden hráč si zle porátal body v oboch ťahoch.

Trochu sa nám premiešalo poradie na čele.

 

 

 

 

6. kolo

Len dvom hráčom sa podarilo položiť slová EGIDE a NET(R)ÓNIŠ, tak aby ich súčet bol 334 bodov. Jedna hráčka použila v druhom ťahu nepovolené slovo.

 

EGIDAochrana, záštita /podľa SSS/

 

 

7. kolo

Iba jeden hráč našiel najhodnotnejšie riešenie tohto kola za 114 bodov.

 

 

 

 

8. kolo

Až jedenástim hráčom sa podarilo nájsť najhodnotnejšie riešenie kola za 126 bodov.

 

 

 

 

9. kolo

Len osem hráčov našlo najhodnotnejšie riešenie tohto kola za 79 bodov.

 

 

 

 

10. kolo - Posledné

Pätnástim hráčom sa podarilo nájsť najhodnotnejšie riešenie kola za 81 bodov.

Po jednom neskôr uznanom riešení bolo 18.9.2013 upravené výsledné poradie.

 

 

 

Do 13.SIT sa zapojilo 26 hráčov. Z maximálnych možných 1258 bodov víťaz nahral 1219 bodov.

 

 

GRATULUJEME víťazovi Ivanovi Pastuchovi! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Pocitadlo.sk