Pozn. Pri rovnosti bodov rozhodujú  Umiestnenie v jednotlivých rokoch Počet vyhratých partií
lepšie a čerstvejšie umiestnenia.  ( 1. m. = 3 b.  /  2. m. = 2 b.  /  3. m. = 1 b. )  
Por.  Priezvisko meno body 1. m 2. m 3. m ∑ 1.-3. m ´20 ´19 ´18 ´17 ´16 ´15 ´14 ´13 ´12 ´11 ´20 ´19 ´18 ´17 ´16 ´15 ´14 ´13 ´12 ´11
   
1. Zahradníková Eva 18 4 3 0 7 2 1   1 2   2 1   1 6   1   1     1 1   2
2. Vernarský Jaroslav 12 3 1 1 5       3 1   1   1 2 3   1     1   1      
3. Pinter Patrik 5 1 1 0 2 1 2                 3 2 1                
4. Makovník Marcel 4 1 0 1 2     3     1         1           1        
5. Janikovičová Miroslava 4 0 1 2 3   3   2       3     1       1            
6. Gajdoš Jozef 3 1 0 0 1     1               1     1              
7. Jambrichová Viera 3 0 1 1 2               2   3 1               1    
8. Štrba Miroslav 2 0 1 0 1     2               1     1              
8. Lančarič Norbert 2 0 1 0 1           2         2           1   1    
8. Lámer Peter 2 0 1 0 1                 2   2                 1 1
11. Šnábel Viliam 1 0 0 1 1 3                   1 1                  
11. Pastucha Ivan 1 0 0 1 1         3           4     1   2       1  
11. Macek Milan 1 0 0 1 1           3         1           1        
11. Vaňo Miroslav 1 0 0 1 1             3       1       1            
11. Poremba Jozef 1 0 0 1 1                 3   1                 1  
  Kohútik Slavomír                               1             1