ZLATÁ TABUĽKA - SLOVENSKÝ POHÁR

Umiestnenie a počet bodov v jednotlivých rokoch
Por. Priezvisko a meno body 1.m 2.m 3.m Σ 1.-3.m 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 

2008

2007 2006 2005
1. Vernarský Jaroslav 17 5 1 0 6 1             2 1 1 1 1  
2. Pastucha Ivan 15 2 4 1 7 2 1 1 2 3   2           2
3. Lámer Peter 9 3 0 0 3           1 1 1          
4. Poremba Jozef 8 1 0 5 6       3 1 3 3 3 3        
4. Vaňo Miroslav 8 1 2 1 4     3 1 2 2              
6. Vernarský Michal 5 0 2 1 3                   3 2 2  
7. Bizoňová Dagmar 4 1 0 1 2                     3   1
7. Jambrichová Viera 4 0 1 2 3   3               2   3  
7. Pinter Patrik 4 0 2 0 2   2 2                    
10. Janovská Renáta 2 0 1 0 1                 2        
11. Rak Jozej 1 0 0 1 1                         3
11. Zahradníková Eva 1 0 0 1 1 3                        

 

Pri rovnosti bodov rozhodujú lepšie a čerstvejšie umiestnenia

( 1. m. = 3 b. / 2. m. = 2 b. / 3. m. = 1 b. )