Slovenský pohár 2017/2018

Do Slovenského pohára sa zarátavajú:
- body zo siedmich najlepších kvalifikačných turnajov
- body z lepšej písomnej súťaže
- body z lepšieho internetového turnaja
- body z Majstrovstiev Slovenska vynásobené koeficientom 2
- body z Majstrovstiev vo vykladacom scrabble vynásobené koeficientom 2

V prípade rovnosti bodov viac zaváži:
- počet bodov na živých turnajoch
- najlepší dosiahnutý výsledok (príp. 2 najlepší, ...)
- väčší počet absolvovaných turnajov

2017 súťaž 21.10. 11.11. 25.11. 16.12. 20.1. 17.2. 3.3. 24.3. 5.5. 26.5. 16.6. 30.6. 4.8. 25.8. 8.9. 01/18 06/18 03/18 09/18 Vykladacie MS 20. MS Počet súťaží Body spolu
por. meno 1.QT 2.QT 3.QT 4.QT 5.QT 6.QT 7.QT 8.QT 9.QT 10.QT 11.QT 12.QT 13.QT 14.QT 15.QT 1. int. 2. int. 1. pís. 2. pís. 14.4. 29.-30.9.
ZA BS BJ TT KK PN PO PE KE NR LC PP Lu ZM BB súťaž súťaž súťaž súťaž L. Hrádok L.Mikuláš
1. Pinter Patrik  25 35                                       2 60,0
2. Jambrichová Viera 30 26                                       2 56,0
3. Lámer Peter  26 30                                       2 56,0
4. Vaňo Miroslav  27 24                                       2 51,0
5. Janikovičová Miroslava  40 10                                       2 50,0
6. Vernarský Jaroslav  35 14                                       2 49,0
7. Poremba Jozef  8 40                                       2 48,0
8. Zahradníková Eva  17 27                                       2 44,0
9. Michalka Rastislav  23 17                                       2 40,0
10. Teplan Branislav 28 11                                       2 39,0
11. Henc Marián 11 28                                       2 39,0
12. Kohútik Slavomír  14 19                                       2 33,0
13. Gajdoš Jozef  15 18                                       2 33,0
14. Makovník Marcel 32                                         1 32,0
15. Tomková Erika   32                                       1 32,0
16. Žákovičová Zdenka  9 21                                       2 30,0
17. Janovská Renata  5 23                                       2 28,0
18. Janko Michal 2 25                                       2 27,0
19. Ferčiková Erika  10 15                                       2 25,0
20. Šnábel Viliam  24                                         1 24,0
21. Škavronka Ivo  22 2                                       2 24,0
22. Pastucha Ivan  16 8                                       2 24,0
23. Brodenec Ivan  18 5                                       2 23,0
24. Milan Ján   22                                       1 22,0
25. Boroš Pavol  13 9                                       2 22,0
26. Stašková Brigita 21                                         1 21,0
27. Šnábelová Sylvia  20                                         1 20,0
28. Lančarič Norbert   20                                       1 20,0
29. Vilner Gertrúda 7 13                                       2 20,0
30. Likavcová Erika 19                                         1 19,0
31. Nosál Ivan 1 16                                       2 17,0
32. Štrba Miroslav 12                                         1 12,0
33. Matejovie Peter   12                                       1 12,0
34. Udvardy Alexander  0 7                                       2 7,0
35. Koleno Marián 6                                         1 6,0
36. Tomalová Anna   6                                       1 6,0
37. Jacková Soňa  4 0                                       2 4,0
38. Szeko Ľudovít   4                                       1 4,0
39. Chrobáková Iveta  3 1                                       2 4,0
40. Ponická Mária   3                                       1 3,0
41. Jančurová Dagmar  0 0                                       2 0,0
42. Majerová Anna 0 0                                       2 0,0
43. Hosová Slávka  0                                         1 0,0
44. Slezáková Mária  0                                         1 0,0
45. Horňák Štefan   0                                       1 0,0
46. Horňáková Eva   0                                       1 0,0
47. Ondrejková Lucia 0                                         1 0,0
48. Grilus Marián   0                                       1 0,0
49. Kiss Miroslav 0                                         1 0,0
50. Vidová Andreja 0                                         1 0,0