Slovenský pohár 2017/2018

Do Slovenského pohára sa zarátavajú:
- body zo siedmich najlepších kvalifikačných turnajov
- body z lepšej písomnej súťaže
- body z lepšieho internetového turnaja
- body z Majstrovstiev Slovenska vynásobené koeficientom 2
- body z Majstrovstiev vo vykladacom scrabble vynásobené koeficientom 2

V prípade rovnosti bodov viac zaváži:
- počet bodov na živých turnajoch
- najlepší dosiahnutý výsledok (príp. 2 najlepší, ...)
- väčší počet absolvovaných turnajov

2017 súťaž 21.10. 11.11. 25.11. 16.12. 20.1. 17.2. 3.3. 24.3. 5.5. 26.5. 16.6. 30.6. 4.8. 25.8. 8.9. 01/18 06/18 03/18 09/18 Vykladacie MS 20. MS Počet súťaží Body spolu
por. meno 1.QT 2.QT 3.QT 4.QT 5.QT 6.QT 7.QT 8.QT 9.QT 10.QT 11.QT 12.QT 13.QT 14.QT 15.QT 1. int. 2. int. 1. pís. 2. pís. 14.4. 29.-30.9.
ZA BS BJ TT KK PN PO PE KE LC NR PP Lu ZM BB súťaž súťaž súťaž súťaž L. Hrádok L.Mikuláš
1. Gajdoš Jozef  15 18 28 28 27 20 20 18               37,5   23   40   11 299,5
2. Vernarský Jaroslav  35 14 26   32 28 24 20               32   35   25   10 296,0
3. Pastucha Ivan  16 8 32 35 13 26 13 40               21   32   28   11 284,0
4. Pinter Patrik  25 35   18 26 23 35 7               25   25   27   10 273,0
5. Lámer Peter  26 30   23 40 25 40 22                       30   8 266,0
6. Zahradníková Eva  17 27 40 32 23 40 30 21               12,5       20   10 265,5
7. Poremba Jozef  8 40 30 14 35 32 11 35               16,5       19   10 251,5
8. Vaňo Miroslav  27 24 35 21 30 5 32 27               0       18   10 232,0
9. Kohútik Slavomír  14 19 22 15 22 27 19 14               16,5       26   10 206,5
10. Žákovičová Zdenka  9 21 19 4 17 13 22 12               22   17   13   11 178,0
11. Janikovičová Miroslava  40 10   3 19   25 32                       24   7 177,0
12. Makovník Marcel 32         30   13                   28   32   5 167,0
13. Tomková Erika   32   13 12 12 18 26               19       17   8 166,0
14. Jambrichová Viera 30 26   26   10   24                       23   6 162,0
15. Janovská Renata  5 23 25 11 9 15 2                 28       22   9 162,0
16. Brodenec Ivan  18 5 10 6   7 17 23               7   19   14   10 140,0
17. Šnábel Viliam  24   23   15   28                         21   5 132,0
18. Vilner Gertrúda 7 13 27   25 21 21 8                           7 122,0
19. Milan Ján   22   40 28   14                 0   18       6 122,0
20. Lančarič Norbert   20   24   14   28                   27       5 113,0
21. Štrba Miroslav 12             30                       35   3 112,0
22. Jacková Soňa  4 0 18 12 5 0 10 5               10   14   9   11 96,0
23. Henc Marián 11 28   30   19   4                           5 92,0
24. Boroš Pavol  13 9   27   18   19                           5 86,0
25. Michalka Rastislav  23 17   7   35                   0           5 82,0
26. Matejovie Peter   12     24 22 23                             4 81,0
27. Udvardy Alexander  0 7   0 18 3   1               8   24   7   9 75,0
28. Chrobáková Iveta  3 1 8 0 3 2   15               26       8   9 74,0
29. Jančurová Dagmar  0 0   8   16   17                       15   6 71,0
30. Škavronka Ivo  22 2   22   24                               4 70,0
31. Makýš Vladimír                               37,5   26       2 63,5
32. Frický Vladimír     15   21   26                             3 62,0
33. Stašková Brigita 21   9 10   9 12 0                           6 61,0
34. Ponická Mária   3   20 11                             12   4 58,0
35. Kiss Miroslav 0   7   7   7                 0   15   11   7 58,0
36. Šimko Marián       19   11 27                             3 57,0
37. Štrelinger Viliam     21   20   16                             3 57,0
38. Sládeková Gabriela                               14   40       2 54,0
39. Brezovan Daniel     17   16   15                 0           4 48,0
40. Šnábelová Sylvia  20   24                                     2 44,0
41. Ferčiková Erika  10 15   1   6   9                           5 41,0
42. Paco Ján                               20   21       2 41,0
43. Teplan Branislav 28 11                                       2 39,0
44. Koleno Marián 6     0   8   25                           4 39,0
45. Zaťovičová Iveta     13   10   6 10                           4 39,0
46. Macek Milan                               6       16   2 38,0
47. Alexy Július                               5   30       2 35,0
48. Mojžiš Daniel       17       16                           2 33,0
49. Jalčová Jana     11   14   5                 0           4 30,0
50. Kooijman Rudolf     14   8   8 0                           4 30,0
51. Smoliga Tomáš                               30           1 30,0
52. Skalka Peter     20       9                             2 29,0
53. Janko Michal 2 25                                       2 27,0
54. Barák Peter           0                   27           2 27,0
55. Furík Viliam       2   0 3 0               0   13   4   7 26,0
56. Králiková Lýdia       25                                   1 25,0
57. Vidová Andreja 0                             4   20       3 24,0
58. Karaka Vladimír                               1,5   22       2 23,5
59. Juricová Lucia                               23,5           1 23,5
60. Kmeťová Valéria                               23,5           1 23,5
61. Nosál Ivan 1 16       4                   0           4 21,0
62. Mačingová Eva     16       4                             2 20,0
63. Majerová Anna 0 0     6 0   2                       6   6 20,0
64. Slezáková Mária  0             0                       10   3 20,0
65. Likavcová Erika 19                                         1 19,0
66. Horňák Štefan   0   16   0   3                           4 19,0
67. Bauman Peter                               18           1 18,0
68. Telková Cecília                               1,5   16       2 17,5
69. Mráz Jozef           17                               1 17,0
70. Tomalová Anna   6           11                           2 17,0
71. Baráková Oľga                               15           1 15,0
72. Slivková Helena                               12,5           1 12,5
73. Skalková Anna     12                                     1 12,0
74. Bošková Eva                               11           1 11,0
75. Kanjaková Nina                               0       5   2 10,0
76. Barienčíková Michaela       9                                   1 9,0
77. Plesníková Ivana                               9           1 9,0
78. Rybárska Iveta       0   1   6                           3 7,0
79. Basová Alena     6                         0           2 6,0
80. Vaváková Katarína       5                                   1 5,0
81. Štofaník Jozef       4       0                           2 4,0
82. Szeko Ľudovít   4                                       1 4,0
83. Vidová Kornélia                               3           1 3,0
84. Horňáková Eva   0   2   0   0                           4 2,0
85. Nemčoková Klára       0                                   1 0,0
86. Hosová Slávka  0                                         1 0,0
87. Blahová Emília           0                               1 0,0
88. Horváthová Zuzana       0                                   1 0,0
89. Královič Milan       0                                   1 0,0
90. Ondrejková Lucia 0                                         1 0,0
91. Grilus Marián   0                                       1 0,0
92. Petrík Marek       0                                   1 0,0
93. Loulová Viera               0                           1 0,0
94. Furíková Zuzana               0                           1 0,0
95. Piláriková Petra       0                                   1 0,0
96. Stankovičová Mária                               0           1 0,0
97. Ondo Juraj                               0           1 0,0
98. Klimáček Vladimír                               0           1 0,0
99. Janšo Karol                               0           1 0,0
100. Torma Stanislav                               0           1 0,0
101. Seidlová Petra                               0           1 0,0
102. Amrich Matej                               0           1 0,0