Slovenský pohár 2017/2018

Do Slovenského pohára sa zarátavajú:
- body zo siedmich najlepších kvalifikačných turnajov
- body z lepšej písomnej súťaže
- body z lepšieho internetového turnaja
- body z Majstrovstiev Slovenska vynásobené koeficientom 2
- body z Majstrovstiev vo vykladacom scrabble vynásobené koeficientom 2

V prípade rovnosti bodov viac zaváži:
- počet bodov na živých turnajoch
- najlepší dosiahnutý výsledok (príp. 2 najlepší, ...)
- väčší počet absolvovaných turnajov

2017 súťaž 21.10. 11.11. 25.11. 16.12. 20.1. 17.2. 3.3. 24.3. 5.5. 26.5. 16.6. 30.6. 4.8. 25.8. 8.9. 01/18 06/18 03/18 09/18 Vykladacie MS 20. MS Počet súťaží Body spolu
por. meno 1.QT 2.QT 3.QT 4.QT 5.QT 6.QT 7.QT 8.QT 9.QT 10.QT 11.QT 12.QT 13.QT 14.QT 15.QT 1. int. 2. int. 1. pís. 2. pís. 14.4. 29.-30.9.
ZA BS BJ TT KK PN PO PE KE LC NR PP Lu ZM BB súťaž súťaž súťaž súťaž L. Hrádok L.Mikuláš
1. Vernarský Jaroslav  35 14 26   32 28 24 20 40 19   40 40     32 37,5 35   25   15 363,5
2. Pastucha Ivan  16 8 32 35 13 26 13 40 27 40 22 14 28     21 22 32   28   17 338,0
3. Gajdoš Jozef  15 18 28 28 27 20 20 18 18 25 35 24       37,5 27 23   40   16 327,5
4. Zahradníková Eva  17 27 40 32 23 40 30 21 35   11 16 23     12,5 0 32   20   16 311,5
5. Pinter Patrik  25 35   18 26 23 35 7   27 21 27 3     25 0 25   27   15 302,0
6. Poremba Jozef  8 40 30 14 35 32 11 35 12 18 26 15 27     16,5 25     19   16 288,0
7. Lámer Peter  26 30   23 40 25 40 22 26 32   32               30   11 286,0
8. Makovník Marcel 32         30   13   35 40         30   28   32   8 272,0
9. Vaňo Miroslav  27 24 35 21 30 5 32 27 30 3 23 21 32     0       18   15 249,0
10. Janikovičová Miroslava  40 10   3 19   25 32   20 27   30             24   10 241,0
11. Kohútik Slavomír  14 19 22 15 22 27 19 14 23 16 10 25 4     16,5 14     26   16 225,5
12. Jambrichová Viera 30 26   26   10   24   22 24   14       7     23   10 219,0
13. Tomková Erika   32   13 12 12 18 26 22 9 13 17 20     19 28     17   14 210,0
14. Milan Ján   22   40 28   14   25 17 17 28 19     0 3 18       12 200,0
15. Žákovičová Zdenka  9 21 19 4 17 13 22 12 11 13 16 7 22     22 24 17   13   17 197,0
16. Janovská Renata  5 23 25 11 9 15 2   3 23     11     28       22   12 189,0
17. Lančarič Norbert   20   24   14   28   24 28   15         27       8 180,0
18. Brodenec Ivan  18 5 10 6   7 17 23 7 15 7 13 12     7 9,5 19   14   16 164,5
19. Šnábel Viliam  24   23   15   28   5     26               21   7 163,0
20. Michalka Rastislav  23 17   7   35     28     30 18     0 0         9 158,0
21. Jacková Soňa  4 0 18 12 5 0 10 5 19 10   22 24     10 2 14   9   16 157,0
22. Vilner Gertrúda 7 13 27   25 21 21 8 0 28     21                 10 156,0
23. Matejovie Peter   12     24 22 23   17 30   23                   7 151,0
24. Henc Marián 11 28   30   19   4 21   32                     7 145,0
25. Šimko Marián       19   11 27   32     35                   5 124,0
26. Boroš Pavol  13 9   27   18   19   8 30                     7 124,0
27. Chrobáková Iveta  3 1 8 0 3 2   15 0 26   9 13     26 17     8   14 119,0
28. Škavronka Ivo  22 2   22   24     13   12 19                   7 114,0
29. Štrba Miroslav 12             30                       35   3 112,0
30. Ponická Mária   3   20 11         4 9 8 25             12   8 104,0
31. Brezovan Daniel     17   16   15   9 14   20 10     0           8 101,0
32. Udvardy Alexander  0 7   0 18 3   1 0 6 0 2 0     8 22 24   7   15 97,0
33. Jančurová Dagmar  0 0   8   16   17 2 11 2   1             15   10 87,0
34. Štrelinger Viliam     21   20   16   8       17                 5 82,0
35. Stašková Brigita 21   9 10   9 12 0 6 5   6 7                 10 74,0
36. Slezáková Mária  0             0 16 21 4 3 9       1     10   9 74,0
37. Kiss Miroslav 0   7   7   7         10       0 5 15   11   9 73,0
38. Ferčiková Erika  10 15   1   6   9 15 2 8   8                 9 71,0
39. Zaťovičová Iveta     13   10   6 10 1 7 19   5                 8 70,0
40. Skalka Peter     20       9   10     4 26                 5 69,0
41. Macek Milan                               6 32     16   3 64,0
42. Makýš Vladimír                               37,5 37,5 26       3 63,5
43. Frický Vladimír     15   21   26                             3 62,0
44. Jalčová Jana     11   14   5   20     12       0 0         7 62,0
45. Kooijman Rudolf     14   8   8 0 0 12 3   16                 8 61,0
46. Koleno Marián 6     0   8   25     20                     5 59,0
47. Sládeková Gabriela                               14 12 40       3 54,0
48. Mráz Jozef           17             35                 2 52,0
49. Paco Ján                               20 30 21       3 51,0
50. Mojžiš Daniel       17       16       11 6                 4 50,0
51. Karaka Vladimír                         0     1,5 26 22       4 48,0
52. Alexy Július                               5 18 30       3 48,0
53. Nosál Ivan 1 16       4         25         0           5 46,0
54. Šnábelová Sylvia  20   24                                     2 44,0
55. Skalková Anna     12           14     18 0                 4 44,0
56. Vidová Andreja 0                             4 22 20       4 42,0
57. Teplan Branislav 28 11                                       2 39,0
58. Králiková Lýdia       25             14                     2 39,0
59. Smoliga Tomáš                               30 4         2 30,0
60. Mačingová Eva     16       4   4     5                   4 29,0
61. Majerová Anna 0 0     6 0   2   1 6   2             6   9 29,0
62. Janko Michal 2 25                                       2 27,0
63. Barák Peter           0                   27 11         3 27,0
64. Furík Viliam       2   0 3 0   0 0   0     0 0 13   4   11 26,0
65. Sliš Martin                 24                         1 24,0
66. Juricová Lucia                               23,5 19,5         2 23,5
67. Kmeťová Valéria                               23,5 19,5         2 23,5
68. Likavcová Erika 19               0                         2 19,0
69. Horňák Štefan   0   16   0   3     0                     5 19,0
70. Ivan Michal                     18                     1 18,0
71. Bauman Peter                               18 15         2 18,0
72. Telková Cecília                               1,5 0 16       3 17,5
73. Tomalová Anna   6           11                           2 17,0
74. Baráková Oľga                               15 16         2 16,0
75. Heriban Roman                     15                     1 15,0
76. Bošková Eva                               11 13         2 13,0
77. Slivková Helena                               12,5           1 12,5
78. Kanjaková Nina                               0 0     5   3 10,0
79. Stankovičová Mária                               0 9,5         2 9,5
80. Barienčíková Michaela       9                                   1 9,0
81. Plesníková Ivana                               9           1 9,0
82. Ondo Juraj                               0 8         2 8,0
83. Rybárska Iveta       0   1   6 0                         4 7,0
84. Horňáková Eva   0   2   0   0     5                     5 7,0
85. Basová Alena     6                         0 0         3 6,0
86. Klimáček Vladimír                               0 6         2 6,0
87. Vaváková Katarína       5                                   1 5,0
88. Štofaník Jozef       4       0 0                         3 4,0
89. Szeko Ľudovít   4                                       1 4,0
90. Vidová Kornélia                               3           1 3,0
91. Soták Róbert                     1                     1 1,0
92. Furíková Zuzana               0   0 0   0                 4 0,0
93. Blahová Emília           0     0                         2 0,0
94. Hosová Slávka  0               0                         2 0,0
95. Torma Stanislav                               0 0         2 0,0
96. Nemčoková Klára       0                                   1 0,0
97. Horváthová Zuzana       0                                   1 0,0
98. Burda Zbyněk                         0                 1 0,0
99. Královič Milan       0                                   1 0,0
100. Ondrejková Lucia 0                                         1 0,0
101. Grilus Marián   0                                       1 0,0
102. Šablatúrová Zuzana                 0                         1 0,0
103. Petrík Marek       0                                   1 0,0
104. Loulová Viera               0                           1 0,0
105. Piláriková Petra       0                                   1 0,0
106. Janšo Karol                               0           1 0,0
107. Seidlová Petra                               0           1 0,0
108. Amrich Matej                               0           1 0,0