ŽILINA

21. októbra 2017

Rekordy turnaja

 Najvyšší počet bodov jednotlivca 
Tur. Kolo   Hráč   Hráč Skóre Body
ZA ´17 1.   Koleno_M    Makovnik_M  395 : 625 625
ZA ´17 2.   Poremba_J    Chrobakova_I  542 : 352 542
ZA ´17 3.   Vilner_G    Michalka_R  357 : 503 503
ZA ´17 4.   Kohutik_S    Jancurova_D  568 : 320 568
ZA ´17 5.   Udvardy_A    Janko_M  287 : 533 533
ZA ´17  6.    Nosal_I    Udvardy_A  579 : 332 579
ZA ´17 7.   Zakovicova_Z    Gajdos_J  334 : 562 562
                   
 Najvyššie spoločné skóre 
Tur. Kolo   Hráč   Hráč Skóre Súčet
ZA ´17 1.   Koleno_M    Makovnik_M  395 : 625 1020
ZA ´17 2.   Poremba_J    Chrobakova_I  542 : 352 894
ZA ´17 3.   Boros_P    Vano_M  455 : 477 932
ZA ´17 4.   Michalka_R    Boros_P  466 : 466 932
ZA ´17 5.   Kohutik_S    Zakovicova_Z  452 : 467 919
ZA ´17 6.   Janikovicova_M    Jambrichova_V  475 : 444 919
ZA ´17 7.   Poremba_J    Zahradnikova_E  432 : 489 921
                   
 Výhra najväčším rozdielom
Tur. Kolo   Hráč   Hráč Skóre Rozdiel
ZA ´17 1.   Vernarsky_J    Vilner_G  568 : 324 244
ZA ´17 2.   Jackova_S    Janikovicova_M  268 : 501 233
ZA ´17 3.   Vidova_A    Janko_M  225 : 477 252
ZA ´17 4.   Kohutik_S    Jancurova_D  568 : 320 248
ZA ´17 5.   Udvardy_A    Janko_M  287 : 533 246
ZA ´17 6.   Nosal_I    Udvardy_A  579 : 332 247
ZA ´17 7.   Zakovicova_Z    Gajdos_J  334 : 562 228
                   
 Prehra najmenším rozdielom
Tur. Kolo   Hráč   Hráč Skóre Rozdiel
ZA ´17 1.   Strba_M    Majerova_A  456 : 455 1
ZA ´17 2.   Vano_M    Snabel_V  426 : 424 2
ZA ´17 3.   Gajdos_J    Nosal_I  441 : 435 6
ZA ´17 4.   Majerova_A    Ondrejkova_L  349 : 345 4
ZA ´17 5.   Slezakova_M    Majerova_A  402 : 396 6
ZA ´17 6.   Makovnik_M    Teplan_B  402 : 396 6
ZA ´17 7.   Michalka_R    Lamer_P  379 : 384 5

 

 Najhodnotnejší prvý ťah položený v partii
 Pozn.: Slová tu zverejnené nemusia vždy byť v súlade s gramatikou alebo súťažným poriadkom.
Boli položené v súťažnej partii a súper proti nim nevzniesol námietku.
Tur. Kolo   Hráč   Slovo   Body
ZA ´17 1.   Janko_M   p(a)panej       76
ZA ´17 2.   Makovnik_M   po(z)naní       82
ZA ´17 3.   Pastucha_I   antraxu       104
ZA ´17 4.   Janko_M   večnú       44
ZA ´17 5.   Fercikova_E   osvetou       74
ZA ´17 6.   Jambrichova_V   oblažte       84
ZA ´17 7.   Udvardy_A   nabreš       36
                   
 Najhodnotnejší ťah na turnaji
 Pozn.: Slová tu zverejnené nemusia vždy byť v súlade s gramatikou alebo súťažným poriadkom.
Boli položené v súťažnej partii a súper proti nim nevzniesol námietku.
Tur. Kolo   Hráč   Slovo resp. slová   Body
ZA ´17 1.   Pastucha_I   nehoľme, etalónmi       115
ZA ´17 2.   Michalka_R   ľakajte, gunára       114
ZA ´17 3.   Makovnik_M   (a)ntraxov       112
ZA ´17 4.   Vilner_T   neza(č)eše       140
ZA ´17 5.   Janko_M   bigotne, re       107
ZA ´17 6.   Hosova_S   šatovej, úfaj, ne       91
ZA ´17 7.   Jackova_S   kaňonom       112
                   
 Stovky
 Pozn.: Slová tu zverejnené nemusia vždy byť v súlade s gramatikou alebo súťažným poriadkom.
Boli položené v súťažnej partii a súper proti nim nevzniesol námietku.
Tur. Kolo   Hráč   Slovo resp. slová   Body
ZA ´17 1.   Pastucha_I   nehoľme, etalónmi       115
ZA ´17 1.   Teplan_B   neustúpi       110
ZA ´17 1.   Majerova_A   n(a)kopnú       104
ZA ´17 2.   Snabelova_S   pom(i)eša       105
ZA ´17 2.   Janikovicova_M   o(m)etané, povere       102
ZA ´17 2.   Michalka_R   ľakajte, gunára       114
ZA ´17 3.   Pastucha_I   antraxu       104
ZA ´17 3.   Makovnik_M   (a)ntraxov       112
ZA ´17 3.   Slezakova_M   nehlásme       107
ZA ´17 4.   Zakovicova_Z   vykova(ť)       100
ZA ´17 4.   Vilner_T   neza(č)eše       140
ZA ´17 5.   Nosal_I   dvojaká       105
ZA ´17 5.   Janko_M   bigotne, re       107
ZA ´17 7.   Pastucha_I   vzdorn(ý), viď, zla       100
ZA ´17 7.   Jackova_S   kaňonom       112
ZA ´17 7.   Jancurova_D   ti(k)ajme, zvŕtali       100