ŽILINA

21. októbra 2017

Poradie podľa nárastu SCRELO ratingu

P Hráč SCRELO pred SCRELO po SCRELO +/-
1 Škavronka 1657 1702 45
2 Janikovičová 1877 1914 37
3 Likavcová 1679 1715 36
4 Stašková 1672 1702 30
5 Brodenec 1685 1712 27
6 Vernarský J. 1959 1981 22
7 Makovník 1887 1906 19
8 Pinter 1809 1824 15
9 Jacková 1565 1580 15
10 Henc 1757 1771 14
11 Teplan 1873 1885 12
12 Jambrichová 1954 1965 11
13 Štrba 1767 1777 10
14 Vaňo 1918 1923 5
15 Šnábel 1809 1814 5
16 Chrobáková 1634 1636 2
17 Lámer 2007 2007 0
18 Janko 1600 1600 0
19 Michalka 1890 1889 -1
20 Boroš 1766 1764 -2
21 Ferčíková 1703 1701 -2
22 Hosová 1561 1559 -2
23 Ondrejková 1427 1425 -2
24 Koleno 1651 1648 -3
25 Žákovičová 1762 1754 -8
26 Kohútik 1821 1812 -9
27 Majerová 1509 1500 -9
28 Slezáková 1568 1558 -10
29 Gajdoš 1871 1860 -11
30 Šnábelová 1899 1886 -13
31 Vilner 1749 1736 -13
32 Pastucha 1916 1901 -15
33 Zahradníková 1905 1890 -15
34 Poremba 1784 1767 -17
35 Kiss 1539 1520 -19
36 Udvardy 1537 1517 -20
37 Nosál 1687 1662 -25
38 Jančurová 1646 1617 -29
39 Janovská 1811 1774 -37
40 Vidová 1460 1393 -67

 

Pozn. 1: Všetky uvedené hodnoty SCRELO boli najprv zaokrúhlené na celé číslo.
Pozn. 2: V prípade rovnakého rozdielu rozhodlo o poradí vyššie SCRELO po turnaji.