BARDEJOV

25. novembra 2017

Bingá

BZB - body za bingo
- súčet žolíkov, SB - súčet bíng, SBZB - súčet bodov za bingo, PBNB - počet bodov na bingo
SZK - súčet za kolo, PZK - priemer za kolo

 

  Štatistiky 1.kolo 2.kolo 3.kolo 4.kolo 5.kolo 6.kolo 7.kolo
  SB SBZB PBNB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB
Basova_A,  8 0 0 0,00       1 0   1 0   2 0   1 0   2 0   1 0  
Brezovan_D,  9 5 412 82,40 2 1 80 2 1 78 1 1 93 0 0   2 0   2 2 161 0 0  
Brodenec_I,  4 9 680 75,56 1 1 65 1 2 178 1 1 66 0 1 78 0 1 64 0 2 136 1 1 93
Fricky_V,  3 3 248 82,67 1 1 70 1 1 95 0 0   0 0   0 0   1 0   0 1 83
Gajdos_J,  7 9 726 80,67 0 0   0 1 106 2 1 72 1 1 59 2 1 94 1 2 155 1 3 240
Chrobakova_I,  3 2 151 75,50 0 0   2 2 151 1 0         0 0   0 0   0 0  
Jackova_S,  6 4 324 81,00 1 1 81 1 1 68       0 0   2 1 84 0 0   2 1 91
Jalcova_J,  5 1 62 62,00 0 0   1 0   0 0   2 1 62 0 0         2 0  
Janovska_R,  5 6 453 75,50 1 1 70 0 1 71 1 0   1 1 66 1 1 80 0 1 72 1 1 94
Kiss_M,  9 1 71 71,00 1 0         2 0   1 0   2 0   2 1 71 1 0  
Kohutik_S,  8 6 446 74,33 2 1 72 0 1 88 1 1 78 1 1 69 0 0   2 0   2 2 139
Kooijman_R,  4 3 315 105,00 0 0   0 0   2 1 80 0 0   0 1 86 2 1 149 0 0  
Macingova_E,  7 2 150 75,00 1 1 78 1 0   1 0   1 0   2 0   1 1 72 0 0  
Pastucha_I,  6 4 307 76,75 1 1 78 2 1 64 1 1 89 0 0   0 0   1 0   1 1 76
Poremba_J,  9 7 508 72,57 2 1 68 0 0   1 1 96 2 1 80 1 2 136 2 1 59 1 1 69
Skalka_P,  7 2 144 72,00 0 0   0 0   2 1 70 2 1 74 0 0   2 0   1 0  
Skalkova_A,  5 2 189 94,50 2 0   2 0   1 1 99 0 1 90       0 0   0 0  
Snabel_V,  8 4 345 86,25 2 1 88 1 0   1 1 80 1 0   2 1 107 0 0   1 1 70
Snabelova_S,  8 4 330 82,50 1 1 94 2 0   0 1 86 2 0   1 0   0 0   2 2 150
Staskova_B,  9 2 133 66,50 1 1 61 2 0   1 0   1 0   1 1 72 1 0   2 0  
Strelinger_V,  7 2 130 65,00 1 0   0 0   1 0   1 1 63 1 0   1 0   2 1 67
Vano_M,  6 3 206 68,67 0 0   1 0   1 0   1 1 70 2 1 74 1 1 62 0 0  
Vernarsky_J,  6 5 387 77,40 0 1 72 2 1 88 0 1 74 0 0   1 1 77 2 1 76 1 0  
Vilner_G,  7 3 248 82,67 2 1 93 1 0   0 0   2 1 74 1 1 81 0 0   1 0  
Zahradnikova_E,  11 11 846 76,91 2 1 73 1 2 158 2 2 143 2 1 63 2 2 161 0 2 170 2 1 78
Zakovicova_Z,  8 3 227 75,67 0 0   1 0   1 0   2 1 83 1 1 76 2 1 68 1 0  
Zatovicova_I,  7 4 305 76,25 2 1 66 1 1 72 1 0   1 1 75 1 1 92 1 0        
SZK 182 107 8343   26 16 1209 26 15 1217 26 14 1126 26 14 1006 26 16 1284 26 16 1251 26 16 1250
PZK       77,97     75,56     81,13     80,43     71,86     80,25     78,19     78,13