Slovenský pohár 2016/2017

Do Slovenského pohára sa zarátavajú:
- body zo všetkých kvalifikačných turnajov
- body z oboch písomných súťaží
- body z oboch internetových turnajov
- body z Majstrovstiev Slovenska
- body z Majstrovstiev vo vykladacom scrabble
pričom získané body na každom turnaji sa vynásobia príslušným koeficientom
V prípade rovnosti bodov viac zaváži:
- počet bodov na živých turnajoch
- najlepší dosiahnutý výsledok (príp. 2 najlepší, ...)
- väčší počet absolvovaných turnajov
- čerstvejšia účasť

2017 súťaž 5.11. 3.12. 14.1. 28.1. 18.2. 25.2. 18.3. 15.4. 6.5. 28.5. 17.6. 8.7. 5.8. 2.9. 01/16 06/16 03/16 09/16 Vykladacie MS 19. MS Počet súťaží Body spolu
por. meno 1.QT 2.QT 3.QT 4.QT 5.QT 6.QT 7.QT 8.QT 9.QT 10.QT 11.QT 12.QT 13.QT 14.QT 1. int. 2. int. 1. pís. 2. pís. 1.4. 30.9.-1.10.
BS TT RK KK BB ZA PO LC KE NR ZM BJ Lu PP súťaž súťaž súťaž súťaž L. Hrádok L.Mikuláš
1.
Vernarský Jaroslav  35 35 15 35 23 22 32 35 30 40 19 20     40   35   32   15 357,2
2.
Pastucha Ivan  28 32 21 40 20 35 13 32 35 23   26     18   32   21   14 306,8
3.
Zahradníková Eva  40 27 14   19 19 20 27 40 30 28 23     27,5       40   13 289,9
4.
Lámer Peter  22 26 40   27 28   28 32 27 40 40             27   11 271,5
5.
Gajdoš Jozef  17 19 8 22 25 26 35 13 1 26 13 35     24,5   26   28   15 271,2
6.
Pinter Patrik  30 30 13   7 32 28 19   12 23 24     32   25   26   13 269,7
7.
Vaňo Miroslav  24 25 30 30 26 23 18   24 35 30 32     0   13   30   14 261,7
8.
Janikovičová Miroslava  26 28 0   21   40 20   14 25 27     0       35   11 217,6
9.
Šnábelová Sylvia  32   35 32     30   28     28             17   7 202,0
10.
Janovská Renata  21 17 32 14 32 20         35       15   22       9 201,0
11.
Makovník Marcel   23 26   40     24   19             30   25   7 187,0
12.
Poremba Jozef  0 0 27 18 1 40 8 17 25 15 10 12             24   13 178,6
13.
Kohútik Slavomír  8 5 3 20 10 25 15 10 26 25 21 18     7       19   14 177,9
14.
Žákovičová Zdenka  0 22 24 13 0   11 18 20 17 7 14     21   14,5   12   14 175,5
15.
Brodenec Ivan  0 4 18 26 18 15 27   10 9 11       10   23   14   13 171,8
16.
Šnábel Viliam  23   16 23     25   19   15 30             23   8 166,5
17.
Tomková Erika  12 18 28   6   19 11   24 20 17     0       16   11 154,2
18.
Jambrichová Viera   40     35     30   16 26                   5 147,0
19.
Milan Ján  16   12 21 24 30   14   20 24       0           9 146,8
20.
Vilner Gertrúda 19   6 25 30 24 16 15 7     10                 9 138,6
21.
Štrelinger Viliam     25 28 13   26   22     15                 6 129,0
22.
Michalka Rastislav  27 24           22 23 21                     5 117,0
23.
Matejovie Peter  25 3 4   22 16 14   12   12               10   9 114,2
24.
Ponická Mária  0 13 11 11 0 13 5   15 3 9 19     4       15   13 108,4
25.
Ferčiková Erika  2 15 0     17   40 5 11 16                   8 105,0
26.
Lančarič Norbert   21     4     26   18 32                   5 101,0
27.
Chrobáková Iveta  15 6 0 5 0 12 4   14 0 18 7     15       2   13 93,1
28.
Ondrejka Miroslav  5   22 10 15 18                 23           6 93,0
29.
Šimko Marián             23   21 28                 18   4 90,0
30.
Boroš Pavol  20   5     21   16   10 17                   6 89,0
31.
Brezovan Daniel     19 12     17 21 3     13     0           7 85,0
32.
Zaťovičová Iveta  7 0     0 0 6 23 9   14 25     1           10 85,0
33.
Jančurová Dagmar  6 7 10 24 3 10 2 12   2 8               7   11 83,2
34.
Škavronka Ivo  3 9   16 5   9 6 11 8 22                   9 80,9
35. Jalčová Jana     0 6 17   24 25 0     8                 7 80,0
36. Udvardy Alexander  0 0 0 9 0 14 3 9 0 0 3       21   20   1   14 80,0
37. Murgáč Ladislav     23 27     21   8                       4 79,0
38. Teplan Branislav                   32 27               20   3 79,0
39. Stašková Brigita     7 4 14   22   4 22   6                 7 77,0
40. Dubiel Tomáš 0   20 15 28 3   7                         6 73,0
41. Likavcová Erika     17   16 7                 30           4 70,0
42. Skalka Peter       17     10   27     11                 4 65,0
43. Makýš Vladimír                             35   28       2 63,0
44. Sládeková Gabriela                             13   40       2 53,0
45. Paco Ján                             27,5   24       2 51,5
46. Štrba Miroslav           27                         22   2 49,0
47. Kooijman Rudolf  9 0     0 2 0 1 13   6 16                 9 47,0
48. Koleno Marián   20 9     1   4                     13   5 47,0
49. Mačingová Eva       7     0   17     22                 4 46,0
50. Patrylák Martin  0   0   12 9                 24,5           5 45,5
51. Jacková Soňa  0 0 1 2   0 0 2 0   5 21     8       6   12 45,0
52. Barák Peter                             26   19       2 45,0
53. Piskláková Monika         11   12 8 6 6                     5 43,0
54. Kiss Miroslav     2   2                   11   21   4   5 40,0
55. Mojžiš Daniel         8 8     16                       3 32,0
56. Alexy Július                             5   27       2 32,0
57. Horňák Štefan  13 14               4                     3 31,0
58. Baráková Oľga                             17   12       2 29,0
59. Frický Vladimír                 18     9                 2 27,0
60. Tomalová Anna  10                 5                 11   3 26,0
61. Nosál Ivan   16               7         0           3 23,0
62. Macek Milan                             15       8   2 23,0
63. Krivdová Alexandra  0 8     9                           5   4 22,0
64. Klimáček Vladimír                             21           1 21,0
65. Králiková Lýdia   1   19                                 2 20,0
66. Kmeťová Valéria                             19           1 19,0
67. Gendiarová Kristína  18                                       1 18,0
68. Majerová Anna   0   0 0   7 5 2 0 4                   8 18,0
69. Lehotská Katarína         0           2       0   16       4 18,0
70. Chylová Silvia                             0   18       2 18,0
71. Slezáková Mária  14       0     3 0 0         0           6 17,0
72. Stankovičová Mária                             0   17       2 17,0
73. Telková Cecília                             0   14,5       2 14,5
74. Basová Alena                       5     9           2 14,0
75. Rybárska Iveta   0               13                     2 13,0
76. Ondrejková Lucia     0 8 0 5                             4 13,0
77. Vaváková Katarína   12                                     1 12,0
78. Beharka Milan                             12           1 12,0
79. Horňáková Eva  11 0               0                     3 11,0
80. Petrík Marek   11                                     1 11,0
81. Karas Marek           11                             1 11,0
82. Sádovská Oľga   10                                     1 10,0
83. Kubica Viktor                   0                 9   2 9,0
84. Hosová Slávka  1   0   0 6                             4 7,0
85. Sliš Martin  4 2                                     2 6,0
86. Ondo Juraj                             6           1 6,0
87. Dubiel Ondrej           4 0 0                         3 4,0
88. Štofaník Jozef  0     3                                 2 3,0
89. Janko Michal                                     3   1 3,0
90. Horgosi Oto   0               0         3           3 3,0
91. Karaka Vladimír                             2           1 2,0
92. Chrenko Pavol     0 0   0 1   0                   0   6 1,0
93. Henc Marián                   1                     1 1,0
94. Skalková Anna       1                                 1 1,0
95. Kubala Richard  0       0 0                             3 0,0
96. Vidová Andreja     0                       0       0   3 0,0
97. Piskláková Sabína                 0 0                     2 0,0
98. Frialová Dana   0     0                               2 0,0
99. Dioszegi Ľudovít         0                   0           2 0,0
100. Kupcová Viera               0                         1 0,0
101. Heriban Roman                   0                     1 0,0
102. Čeledinský Tomáš           0                             1 0,0
103. Nemčoková Klára   0                                     1 0,0
104. Šablatúrová Zuzana  0                                       1 0,0
105. Sádovský Oliver   0                                     1 0,0
106. Šouc Roman     0                                   1 0,0
107. Kiššová Petra   0                                     1 0,0
108. Gargulák Ivan  0                                       1 0,0
109. Černý Jozef     0                                   1 0,0
110. Ponťuchová Viera   0                                     1 0,0
111. Torma Stanislav                             0           1 0,0
112. Juricová Lucia                             0           1 0,0
113. Seidlová Petra                             0           1 0,0