Slovenský pohár 2016/2017

Do Slovenského pohára sa zarátavajú:
- body zo všetkých kvalifikačných turnajov
- body z oboch písomných súťaží
- body z oboch internetových turnajov
- body z Majstrovstiev Slovenska
- body z Majstrovstiev vo vykladacom scrabble
pričom získané body na každom turnaji sa vynásobia príslušným koeficientom
V prípade rovnosti bodov viac zaváži:
- počet bodov na živých turnajoch
- najlepší dosiahnutý výsledok (príp. 2 najlepší, ...)
- väčší počet absolvovaných turnajov
- čerstvejšia účasť

2017 súťaž 5.11. 3.12. 14.1. 28.1. 18.2. 25.2. 18.3. 15.4. 6.5. 27.5. 17.6. 8.7. 5.8. 2.9. 01/16 06/16 03/16 09/16 Vykladacie MS 19. MS Počet súťaží Body spolu
por. meno 1.QT 2.QT 3.QT 4.QT 5.QT 6.QT 7.QT 8.QT 9.QT 10.QT 11.QT 12.QT 13.QT 14.QT 1. int. 2. int. 1. pís. 2. pís. 1.4. 30.9.-1.10.
BS TT RK KK BB ZA PO LC KE ZM NR BJ Lu PP súťaž súťaž súťaž súťaž L. Hrádok L.Mikuláš
1.
Vernarský Jaroslav  35 35 15 35 23 22 32               40           8 229,5
2.
Pastucha Ivan  28 32 21 40 20 35 13               18           8 200,5
3.
Gajdoš Jozef  17 19 8 22 25 26 35               24,5           8 172,5
4.
Pinter Patrik  30 30 13   7 32 28               32           7 172,0
5.
Vaňo Miroslav  24 25 30 30 26 23 18               0           8 167,0
6.
Zahradníková Eva  40 27 14   19 19 20               27,5           7 166,5
7.
Janovská Renata  21 17 32 14 32 20                 15           7 151,0
8.
Lámer Peter  22 26 40   27 28                             5 143,0
9.
Šnábelová Sylvia  32   35 32     30                           4 129,0
10.
Vilner Gertrúda 19   6 25 30 24 16                           6 120,0
11.
Brodenec Ivan  0 4 18 26 18 15 27               10           8 118,0
12.
Janikovičová Miroslava  26 28 0   21   40               0           6 115,0
13.
Milan Ján  16   12 21 24 30                 0           6 103,0
14.
Poremba Jozef  0 0 27 18 1 40 8                           7 94,0
15.
Ondrejka Miroslav  5   22 10 15 18                 23           6 93,0
16.
Štrelinger Viliam     25 28 13   26                           4 92,0
17.
Kohútik Slavomír  8 5 3 20 10 25 15               7           8 91,5
18.
Žákovičová Zdenka  0 22 24 13 0   11               21           7 91,0
19.
Makovník Marcel   23 26   40                               3 89,0
20.
Šnábel Viliam  23   16 23     25                           4 87,0
21.
Matejovie Peter  25 3 4   22 16 14                           6 84,0
22.
Tomková Erika  12 18 28   6   19               0           6 83,0
23.
Jambrichová Viera   40     35                               2 75,0
24.
Murgáč Ladislav     23 27     21                           3 71,0
25.
Likavcová Erika     17   16 7                 30           4 70,0
26.
Dubiel Tomáš 0   20 15 28 3                             5 66,0
27.
Jančurová Dagmar  6 7 10 24 3 10 2                           7 61,0
28.
Ponická Mária  0 13 11 11 0 13 5               4           8 57,0
29.
Chrobáková Iveta  15 6 0 5 0 12 4               15           8 57,0
30.
Michalka Rastislav  27 24                                     2 51,0
31.
Brezovan Daniel     19 12     17               0           4 48,0
32.
Jalčová Jana     0 6 17   24                           4 47,0
33.
Stašková Brigita     7 4 14   22                           4 47,0
34.
Udvardy Alexander  0 0 0 9 0 14 3               21           8 47,0
35. Boroš Pavol  20   5     21                             3 46,0
36. Patrylák Martin  0   0   12 9                 24,5           5 45,5
37. Škavronka Ivo  3 9   16 5   9                           5 42,0
38. Makýš Vladimír                             35           1 35,0
39. Ferčiková Erika  2 15 0     17                             4 34,0
40. Koleno Marián   20 9     1                             3 30,0
41. Paco Ján                             27,5           1 27,5
42. Štrba Miroslav           27                             1 27,0
43. Skalka Peter       17     10                           2 27,0
44. Horňák Štefan  13 14                                     2 27,0
45. Barák Peter                             26           1 26,0
46. Lančarič Norbert   21     4                               2 25,0
47. Šimko Marián             23                           1 23,0
48. Piskláková Monika         11   12                           2 23,0
49. Klimáček Vladimír                             21           1 21,0
50. Králiková Lýdia   1   19                                 2 20,0
51. Kmeťová Valéria                             19           1 19,0
52. Gendiarová Kristína  18                                       1 18,0
53. Krivdová Alexandra  0 8     9                               3 17,0
54. Baráková Oľga                             17           1 17,0
55. Nosál Ivan   16                         0           2 16,0
56. Mojžiš Daniel         8 8                             2 16,0
57. Kiss Miroslav     2   2                   11           3 15,0
58. Macek Milan                             15           1 15,0
59. Slezáková Mária  14       0                   0           3 14,0
60. Zaťovičová Iveta  7 0     0 0 6               1           6 14,0
61. Ondrejková Lucia     0 8 0 5                             4 13,0
62. Sládeková Gabriela                             13           1 13,0
63. Vaváková Katarína   12                                     1 12,0
64. Beharka Milan                             12           1 12,0
65. Horňáková Eva  11 0                                     2 11,0
66. Petrík Marek   11                                     1 11,0
67. Karas Marek           11                             1 11,0
68. Kooijman Rudolf  9 0     0 2 0                           5 11,0
69. Jacková Soňa  0 0 1 2   0 0               8           7 11,0
70. Sádovská Oľga   10                                     1 10,0
71. Tomalová Anna  10                                       1 10,0
72. Basová Alena                             9           1 9,0
73. Majerová Anna   0   0 0   7                           4 7,0
74. Mačingová Eva       7     0                           2 7,0
75. Hosová Slávka  1   0   0 6                             4 7,0
76. Sliš Martin  4 2                                     2 6,0
77. Ondo Juraj                             6           1 6,0
78. Alexy Július                             5           1 5,0
79. Dubiel Ondrej           4 0                           2 4,0
80. Štofaník Jozef  0     3                                 2 3,0
81. Horgosi Oto   0                         3           2 3,0
82. Karaka Vladimír                             2           1 2,0
83. Chrenko Pavol     0 0   0 1                           4 1,0
84. Skalková Anna       1                                 1 1,0
85. Kubala Richard  0       0 0                             3 0,0
86. Frialová Dana   0     0                               2 0,0
87. Vidová Andreja     0                       0           2 0,0
88. Dioszegi Ľudovít         0                   0           2 0,0
89. Lehotská Katarína         0                   0           2 0,0
90. Čeledinský Tomáš           0                             1 0,0
91. Rybárska Iveta   0                                     1 0,0
92. Nemčoková Klára   0                                     1 0,0
93. Šablatúrová Zuzana  0                                       1 0,0
94. Sádovský Oliver   0                                     1 0,0
95. Šouc Roman     0                                   1 0,0
96. Kiššová Petra   0                                     1 0,0
97. Gargulák Ivan  0                                       1 0,0
98. Černý Jozef     0                                   1 0,0
99. Ponťuchová Viera   0                                     1 0,0
100. Torma Stanislav                             0           1 0,0
101. Chylová Silvia                             0           1 0,0
102. Telková Cecília                             0           1 0,0
103. Stankovičová Mária                             0           1 0,0
104. Juricová Lucia                             0           1 0,0
105. Seidlová Petra                             0           1 0,0