Centrum voľného času Domino Nitra okrem pravidelnej krúžkovej činnosti uskutočňuje ročne približne 130 podujatí. V roku 2013 členovia Žiackeho parlamentu v Nitre, /ktorý pracuje v CVČ Domino pod koordinačným vedením pracovníčky centra/ rozmýšľšali čo uskutočniť z príležitosti osláv 1.150 výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na naše územie. A prišiel nápad zorganizovať turnaj v scrabble – bol veľmi vydarený s dobrou účasťou a kvalitou rozhodcov v podstate to bol skúšobný - 0-tý ročník. Preto sme sa rozhodli za pomoci Slovenského spolku scrabble odštartovať tento rok 16. apríla 2014 1. ročník, a tak nadviazať na skúšobný 0-tý ročník.

Deň pred veľkonočnými prázdninami sa turnaj niesol aj v duchu týchto jarných sviatkov. Víťazi obdržali pekné diplomy, plakety a každý účastník /18 súťažiacich/ si odniesol veľkonočné vajíčko, okrem toho aj - buď pero, knižku, blok, šálku..., Na ceny prispelo CVČ Domino a SSS. Všetci účastníci i my sme odchádzali na prázdniny s veľmi peknými zážitkami. O občerstvenie sa postarala pani Vierka Jambrichová, bez ktorej by členovia žiackeho parlamentu nedokázali zorganizovať turnaj najvyššej kvaliaty.

1. miesto - Takáčová Patrícia

2. miesto - Suchterová Sofia

3. miesto - Matláková Adriána