logo
plocha
1. kolo

Riešenia prvého kola posielajte do 24. októbra 2018, 22:00 na adresu scrabblesit@gmail.com.
Vyhodnotenie prvého kola a zadanie druhého kola budú zverejnené najneskôr do večera 26. októbra 2018.

Všetkým riešiteľom prajeme veľa zdaru pri hľadaní riešení prvého kola.